perjantai 11. lokakuuta 2013

Mika leikkii mafiapäällikköä

Meille suomalaisille on yritetty vuosikymmenet vakuutella oikeusjärjestelmämme reiluutta ja sitä, että kaikki oikeusistuimet ovat itsenäisiä ja oikeudenmukaisia toimijoita.


Kenelläkään oikeusprosessin ulkopuolisella ei myöskään lain mukaan ole lupa painostaa näitä eripuolilla Suomea olevia itsenäisiä oikeusistuimia.

WinCapita-jutun pääsyyttäjä Mika Appelsin on kuitenkin päättänyt toimia toisin. Syyttäjä Appelsin on hiljattain lähettänyt massapostia laamanneille ympäri Suomea. (Laamanni on käräjäoikeudessa viraston päälliköstä käytetty nimitys.)

Voisin kuvitella, että joissakin maailmankolkissa mafia toimii samalla tavalla, painostaen itsenäisiä oikeusistuimia taipumaan manipuloijan kannalta suotuisaan ratkaisuun. Mika ei selvästikään luota siihen, että käräjäoikeudet itsenäisinä päätöksentekijöinä, osaisivat tehdä ”oikean” ratkaisun. Tarkennan, että M. Appelsin ei suinkaan toimi syyttäjänä kaikissa WinCapitaan kytkeytyvissä oikeusjutuissa, mutta kiireelliseksi luokittelemallaan kirjeellä hän pyrkii oikeuslaitosta ohjailemaan.

Appelsin unohtaa tahallisesti mainita kirjeessään, että Itä-Suomen hovioikeus oli ensimmäinen oikeuspaikka, joka halusi tarkemmin perehtyä WinCapitan rakenteeseen. Itä-Suomen hovioikeuden oikeudenkäynti oli siitä erilainen, että syyttäjän ei annettu mielivaltaisesti jyrätä. Minkään lain mukaan kaikki se, mitä WinCapita teki ei voi kokonaisuudessaan olla rikollista toimintaa ja tästä johtuen WinCapitasta tulleet rahat eivät kaikki suinkaan ole rikollista rahaa.

Appelsin ilmoittaa kirjeessään, että syyttäjäryhmä aikoo edelleen jatkaa pyristelyään ja syyttömien WinCapita-sijoittajien kiusaamista, riippumatta siitä, että hovioikeudessa tuli jo pahasti pataan.

Rehellinen ja suoraselkäinen mies ei tällä tavalla toimisi, mutta Mika toimii.

Ohessa Mika Appelsinin laamanneille lähettämä kirje:

Aihe:  KIIREELLINEN Arvoisat laamannit,

Torstaina 26.9.2013 Itä-Suomen hovioikeus antoi ratkaisun koskien viittä vastaajaa Wincapitan rikoshyötyasioissa. Kyseessä oli ensimmäinen Wincapita-rikoshyötyasioissa annettu hovioikeustason ratkaisu. Hovioikeus hylkäsi syyttäjien menettämisseuraamusvaatimukset kokonaan äänestyspäätöksellä 2-1.

Wincapita syyttäjäryhmän syyttäjät ovat nyt saaneet eri käräjäoikeuksista yhteydenottoja, joissa tiedustellaan, mikä merkitys syyttäjien käsityksen mukaan kyseisellä tuomiolla on vireillä oleviin juttuihin. Wincapita-rikoshyötyasioita (ja rikosasioita) on vireillä tai tulee vireille yhteensä noin 600.

Pyydän Teitä saattamaan käräjäoikeuksissanne Wincapita-asioita käsittelevien tuomarien tietoon syyttäjien yhteisen kannan siitä, ettei kyseisellä yksittäisellä hovioikeuden ratkaisulla ole käsityksemme mukaan sellaista vaikutusta, että vireillä olevia Wincapitan rikosasioita tai rikoshyötyä koskevia asioita tulisi nyt syyttäjien harkita toisin tai oikeudenkäyntejä lykätä odottamaan tämän hovioikeuden tuomion lainvoimaistumista. Syyttäjien kanta on, että vireillä olevat jutut tulisi edelleen mahdollisimman pian käsitellä ilman uusia lykkäyksiä.

Lyhyesti kantamme perustuu näille pääkohdille:

- I-SHO:n tuomio on voimakkaasti ristiriidassa sekä lainvoimaisen Helsingin hovioikeuden antaman pääasian (Kailajärvi) tuomion kanssa että useiden jo annettujen käräjäoikeuden tuomioiden kanssa, joista osa on myös lainvoimaisia

- Tuomio on äänestysratkaisu, josta syyttäjät tulevat hakemaan valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta ainakin oikeuskäytännön yhtenäisyyden perusteella, koska eri tuomioistuinten ratkaisut ovat ristiriidassa ja tuomiolla jäädessään lainvoimaiseksi voi olla vaikutuksia noin 600 eri juttuun eri käräjäoikeuksissa

- Asiassa on odotettavissa lähiaikoina uusia eri hovioikeuksien ratkaisuja, jotka joko vahvistavat Helsingin hovioikeuden linjaa tai nyt I-SHO:n ottamaa tulkintalinjaa

- Vireillä olevien asioiden lykkääminen vähintään kuukausiksi odottamaan tämän asian lainvoimaistumista ei mielestämme ole perusteltua ottaen huomioon tutkinnan pitkä kesto


Ystävällisin  terveisin, Mika Appelsin
Wincapita-syyttäjäryhmän vetäjä       p. 029 xx xxxxx, 050-xxx xxxx
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto        mika.appelsin@xxxxxx.fi

8 kommenttia:

 1. Asianosaisen kuulemisperiaate eli kontradiktorinen periaate
  Oikeus tulla kuulluksi on perusihmisoikeus, joka on taattu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten lisäksi myös Suomen perustuslaissa. Periaate turvaa myös oikeusprosessin perustavoitteita, oikeusvarmuutta ja aineellista totuutta. Kontradiktorinen periaate on ehdoton oikeusperiaate; asianosaisille on varattava tilaisuus ajaa asiaansa, tulla kuuluksi ja saada asian käsittelyä koskevaa tietoa. Tuomioistuimen on varmistettava yksittäisessä asiassa, että asianosaisilla on tilaisuus lausua asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Riita-asioissa kuulemisperiaatteen toteutumiseksi riittää yleensä nimenomaisesti, että kummallekin asianosaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. On asianosaisen oma asia, haluaako hän käyttää oikeuttaan vai ei.

  Asianosaisten kuulemisen tulee tapahtua tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kontradiktorinen periaate takaa asianosaisten tasa-arvon, ns. aseiden yhtäläisyyden (equality of arrms), oikeusprosessissa. Kummallakin osapuolella on oltava tilaisuus esittää mielestään oleellisia seikkoja ja vaatimuksia tuomioistuimelle sekä lausua toisen osapuolen vastaavasti esittämistä asioista. Kuulemisperiaate käy ilmi epäsuorasti myös laista; oikeudenkäymiskaaren mukaan käsillä on tuomiovirhe, jos tuomioistuin ei ole varannut asianosaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi. Tuomiovirheen perusteella lainvoimainenkin tuomio voidaan poistaa tuomiovirhekantelun keinoin.

  VastaaPoista
 2. Huh,huh!!!

  Monestakohan mediasta tätä "omistajaohjausta" saa ihmiset lukea?
  Taitaa olla ne median "omistajat" ohjattu sitä mukaa että ei tätäkään asiaa tarvitse lukea lehdistä,saatikka TV:stä kuulla.

  Mielestäni olisi kyllä kansalaisille hyvin tärkeää saada tietää valtaakäyttävien viranomaisten "omistajaohjailuista".

  Muistaakseni median tehtävänähän on aikojen saatossa ollut kansalaisten valistaminen ja valtaapitävien vahtiminen.Mutta se tämä maailma muuttuu.Nykyisin valtaapitävät (siis sitä todellista valtaa) vahtivat mediaa,että media "valistaa" kansaa siten kuin halutaan.

  On hyvä että joku tuo asioita julki niin kuin ne oikeasti ovat.

  Sellaisessa oikeassa oikeusvaltiossa kyseinen syyttäjä olisi entinen syyttäjä kyseisen kirjeensä jälkeen.
  Mitenköhän käy Suomessa?

  VastaaPoista
 3. Ei syyttäjä saisi vedota tuolla lailla tuomareihin. Tuossa on selkeä virkavirhe ja jonkun laamannin pitäisi ymmärtää tehdä rikosilmoitus.
  Tunteeko kukaan laamannia, joka sen tekisi? Vai onko kaikki tässä jotenkin mukana??
  Syyttäjän tulee olla objektiivinen syyteharkinnassa ja työssään syyttäjän tulee noudattaa hyvää tapaa. Syyttäjä ei saa tuoda mitään asiaan liittyvää tällä tavalla tuomarin tietoon niin, ettei syytetty saa mahdollisuutta lausua siitä. Tätä tarkoittaa ns. kontradiktorisuus.

  VastaaPoista
 4. Minusta syyttäjä Mika Appelsin tulisi erottaa virastaan ja mahdollisimman nopeasti. Valtio säästäisi miljoonia tämän miehen poisjäämisellä. Voiko kukaan kysyä häneltä, mikä on "porkkanana" hänellä palkkiona, tämän ajamansa, ns.asian tuloksellisesta toiminnasta, rahojen imuroinnista valtiolle ja mikä on hänen palkkionsa summa? Ei kukaan noin tomerasti voi tehdä työtään, ilman jotain ansion lisää, näkeehän tämän kaukaa n jo sokea-Reettakin!

  VastaaPoista
 5. Törkeää touhua! Mielestäni täysin laitonta touhua yrittää vaikuttaa etukäteen oikeudenkäynnin tuloksiin.Ehdottamasti viralta moinen ketku.

  VastaaPoista
 6. Tuo nyt oli arvattavissa. Syyttäjäryhmä + KRP ei voinut nähdä vaihtoehtoa jossa kun ensimmäisen kerran jäsenistö pääsee puolustautumaan kunnolla voi tulla viranomaisten kannan vastainen päätös jossa kaikki klubin toiminta ei olekaan laitonta, ylimielisyys kostautui ja jotain on tehtävä, joten "paimenkirje" lähti käräjäoikeuksiin melko nopealla aikataululla. Mielenkiintoista on nähdä miten seuraavat oikeudenkäynnit varsinkin hovissa tulevat menemään.

  VastaaPoista
 7. - Asiassa on odotettavissa lähiaikoina uusia eri hovioikeuksien ratkaisuja, jotka joko vahvistavat Helsingin hovioikeuden linjaa tai nyt I-SHO:n ottamaa tulkintalinjaa.....

  Tässä Appelsin puhuu kyllä muunneltua totuutta, vastoin oikeaa tietoa, sillä ei ole lähiaikoina uusia hovioikeuden ratkaisuja, koska seuraava hovioikeuden käsittely on vasta ensi vuoden helmikuun loppupuolella ja sen ratkaisu vielä edempänä. Kyseisellä lausumalla on myös pyritty vaikuttamaan käräjäoikeuksien ratkaisuihin jutussa.

  VastaaPoista
 8. Näyttää olevan koko "matahedelmä" täysi psykopaatti.Mies,jos nyt mies-sanaa tyypistä voi käyttää. "susi lampaan vaateissa".

  VastaaPoista