keskiviikko 13. lokakuuta 2010

WinCapitan tutkinta rasittanut ihmisiä kolme vuotta


EOK julkaisi oheisen tiedotteen 13.10.2010

Sijoitusklubi WinCapitan asiaa on tutkittu syksystä 2007 lähtien. Tuusulan käräjäoikeus päätti, ettei se käsittele sijoitusklubin rivijäsentä koskevaa asiaa koska oikeudenkäynti WinCapitan johtoa vastaan ei ole vielä edes alkanut eikä syytteitä ole nostettu ketään muitakaan vastaan.

Tuusulan käräjäoikeus siirsi valmisteluistunnon jälkeen jutun käsittelyä vuoden 2011 touko-kesäkuun vaihteeseen saakka.

WinCapita-asiaan tarkoin perehtynyt EOK:n asiantuntijakumppani OTL, varatuomari Ilkka Pitkänen kertoo kolumnissaan, että puolustajat eivät ole saaneet esitutkintakokonaisuuden asiakirjoja nähtäväkseen, vaikka niitä on jatkuvasti vaadittu. Vaikka sitä laki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät, toteaa Pitkänen.

Pitkänen kummastelee kolumnissaan, miksi siis yhä salaillaan ja vaaditaan suoritettua tutkintaa pidettäväksi tiukasti salassa, kunnes muutkin syytteet saadaan valmiiksi. Salailusta luopuminen ei voi enää aiheuttaa muutosta klubin toiminnan aikana tapahtuneisiin tosiseikkoihin. Ainoa, mitä salailusta luopuminen voisi aiheuttaa, olisi se, että se todennäköisesti armotta paljastaisi esitutkinnan näytön riittämättömyyden, toteaa Pitkänen.

EOK on puolustanut ihmisiä median ja viranomaisten syyttömyysolettamaa loukkaavilta väitteiltä

Tuhansia ihmisiä on vaivattu jatkuvilla poliisikuulusteluilla ja omaisuuden takavarikoinneilla. Ahdinkoon joutuneet ihmiset ovat turvaamistoimien johdosta suuressa hädässä, yrityksiä on ajautunut konkursseihin ja epätoivoiset ihmiset syyttelevät tietämättöminä toinen toisiaan ja useat ovat ajautuneet lopulliseen ratkaisuun itsemurhien muodossa.

EOK on ainoana järjestönä Suomessa tukenut WinCapitan toimintaan osallistuneiden syyttömyysolettamaa, ja sitä myöten ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Erityisesti toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen on tuhansien puhelinkeskustelujen myötä luonut uskoa ja toivoa usein itsetuhon partaalla oleville ihmisille.

Tässä vaiheessa jo näyttää siltä, että satojen ja jopa tuhansien ihmisten leimaaminen rikolliseksi on ollut täysin perusteetonta. On todennäköistä, että syyllisiksi leimatuista ihmisistä edes merkittävä murto-osakaan ei tule saamaan syytteitä, toteaa Juntunen.

Ihmiset ovat luottaneet vilpittömästi ja perustellusti siihen, että etenkin Hannu Kailajärven valuuttakauppaa varten kehittämä ohjelmisto luo kestävän pohjan varallisuuden kasvattamiselle ja tuotoille niille rahoille, joita ihmiset ovat toimintaan laittaneet, sanoo Juntunen. EOK on tukenut eri tavoilla näitä vilpittömiä ihmisiä heihin kohdistetuissa median ja viranomaisten syyttömyysolettamaa rikkovissa hyökkäyksissä, sanoo Juntunen.

EOK on ollut ihmisten luottamuksen arvoinen omassa ihmisoikeuksia puoltavassa tehtävässä. EOK on oikeusturvajärjestönä tehnyt työnsä etenkin rikosoikeudellista syyttömyysolettamaa puolustamalla. Rikosprosessi on edelleen keskeneräinen ja vasta tulevassa pääepäiltyä koskevassa oikeudenkäynnissä selviää, onko asiassa tapahtunut mitään rikosta, Juntunen muistuttaa.

Jos Hannu Kailajärvi kykenee jatkossa saattamaan häneen luottaneiden ihmisten käyttöön ja hyödyksi hyvin toimivan valuuttakauppaohjelmiston, hän myös on lukuisten ihmisten luottamuksen arvoinen, sanoo Juntunen.

Jäljempänä kokonaisuudessaan OTL, varatuomari Ilkka Pitkäsen kolumni WinCapita tutkinnan onneton nykytila Sanomat24- verkkolehdestä.

(EOK-viestintä)

Ilkka Pitkäsen kolumni: WinCapita tutkinnan onneton nykytila

Tuusulan käräjäoikeudessa oli määrä loka-marraskuun vaihteessa käsitellä ns. WinCapita-asiassa seitsemänpäiväiseksi määrätyssä käsittelyssä jo vuosi sitten vireille pantua syytettä kahta sijoitusklubin rivijäsentä vastaan. Maanantaina 11.10.2010 tapahtuneessa valmisteluistunnossa käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että se ei voi ottaa asiaa vieläkään käsiteltäväksi pääkäsittelyssä, koska oikeudenkäynti WinCapitan johtoa vastaan ei ole vielä edes alkanut eikä syytteitä ole nostettu ketään muitakaan vastaan.

Ihmetystä herättää syyttäjätahon menettely siinä, että se on ylipäätään katsonut jutun jo vuosi sitten valmiiksi syytteen käsittelyä varten. Toisen syytetyn matkustuskiellon kumoamisen torjuminen ei todellakaan ole ollut riittävä peruste nostaa nämä rivijäsenet niin sanotusti löysään hirteen ainoina nimettyinä syyllisinä koko WinCapitan rikostutkinnassa.

Merkillistä on myös Keskusrikospoliisin ja syyttäjän jatkuva kaikkien asiakirjojen salaamisen vaatimus ikäänkuin klubissa edelleenkin tapahtuisi jotakin, joka asiakirjojen esittämisen kautta voisi muuttua uhaksi asian käsittelemiselle. Viranomaisilla on jo kauan ollut kaikki tiedot klubin pankkitilien tapahtumista ja näin ollen tietojen avaaminen syylliseksi epäiltyjen maineen puhdistamiseksi ei todellakaan voi enää muuttaa mihinkään suuntaan niitä tosiasioita, jotka pankkitilien tiedoista ovat klubin toiminnasta jo kauan olleet Keskusrikospoliisin tiedossa. Miksi siis yhä salaillaan ja vaaditaan suoritettua tutkintaa pidettäväksi tiukasti salassa, kunnes muutkin syytteet saadaan valmiiksi. Salailusta luopuminen ei voi enää aiheuttaa muutosta klubin toiminnan aikana tapahtuneisiin tosiseikkoihin. Ainoa, mitä salailusta luopuminen voisi aiheuttaa, olisi se, että se todennäköisesti armotta paljastaisi esitutkinnan näytön riittämättömyyden.

Aivan erikoista on se, että käsiteltävänä olevan syytteenkin osalta syyttäjä vaatii valtavaa konfiskaatiota WinCapitan jäseneltä, mutta yksikään tämän jäsenen yhteydessä mainittu asianomistaja ei tällaisia korvausvaatimuksia ole syytettyä vastaan esittänyt. Syyttäjä kertoo vaatimuksen konfiskaatiosta perustuvan tutkintakokonaisuuteen, mutta ei esitä yhtäkään dokumenttia tuosta tutkintakokonaisuudesta, johon tällainen laskentatapa perustuisi. Puolustajat eivät ole saaneet esitutkintakokonaisuuden asiakirjoja nähtäväkseen, vaikka sitä on jatkuvasti vaadittu. Ja vaikka sitä laki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät. Syyttäjä sen sijaan itse perustaa vaatimuksensa näihin dokumentteihin itse asiakirjoja oikeudelle esittämättä.

WinCapitan perustajan syyte on edelleen nostamatta, vaikka tutkinta on kestänyt jo kolme vuotta. Hänen tai kenenkään muunkaan rikosoikeudellista teonkuvausta ei ole minkään mittapuun mukaan tyydyttävästi esitetty kertaakaan. Sen sijaan julkisuuteen tarjotaan väitteitä 100 miljoonan pyramidihuijauksesta, mikä on täysin perusteeton arvio klubin toiminnasta.

Klubin pankkitilin sulkeminen tapahtui englantilaisen pankin toimesta maaliskuun alussa 2008. Pankki kertoo toimineensa näin varotoimenpiteenä jonkin klubin toiminnassa havaitsemansa asian vuoksi. Pankki ei kuitenkaan ole koskaan tuon ajankohdan jälkeen suostunut yksilöimään, miksi se on näin menetellyt tai mikä oli varotoimenpidettä vaatinut havainto. Vastausta on vaadittu pankilta, mutta se ei ole suostunut vastausta antamaan. Myös jopa paikallisia viranomaisia on vaadittu hankkimaan selvitys tilin sulkemisen syistä. Mitään vastausta ei kuitenkaan ole saatu.

Suomessa sen sijaan viranomaiset ovat riemastuneet pankkitilin sulkemisesta ja oikopäätä yhdistäneet jo aiemmin esittämänsä väitteet pyramidihuijauksesta pankkitilin sulkemiseen maaliskuun 8 päivänä 2008. Heti tämän toimenpiteen tapahduttua Keskusrikospoliisi on ryhtynyt voimakkaisiin toimenpiteisiin klubin pankkitilille jääneen yli 4,8 miljoonan euron takavarikoimiseksi. Paikallinen tuomioistuin onkin englantilaisen syyttäjän poliisin virka-apupyynnön perusteella jättämästä hakemuksesta määrännyt 17 päivänä huhtikuuta 2008, että pankin tilille jääneen varat on pidettävä siellä jäädytettyinä, kunnes toisin määrätään.

Jokainen varmaankin ymmärtää, ettei tilin käyttöoikeuden omannut henkilö ole pyytänyt tiliä suljettavaksi ja samalla jättänyt sinne lähes viiden miljoonan euron suuruiset varat.

Mikään toimenpide klubia tai sen varoja kohtaan ei myöskään ole saanut alkuaan Englannin viranomaisten taholta. Kaikki on tapahtunut Suomesta tulleen virka-apupyynnön perusteella. Kukaan ei ole selvittänyt, miksi englantilainen pankki sulki klubin pankkitilin. Esitutkinnassa tästä ei näytä olevan minkäänlaista yritystä. Selvitystä ei ole näköjään edes yritetty saada aikaan. Kuitenkin juuri tilin sulkeminen Englannissa ja vain se on lopettanut WinCapitan toiminnan.

On aivan selvää, että tilin sulkemisen takia monien jäsenten varoja jäi kiinni klubin pankkitilille. Se ei sen sijaan ole selvillä, kenen aiheuttamasta syystä pankki on mennyt tilin sulkemaan ja siten aikaansaanut täällä Suomessa huikeat väitteet valtavasta pyramidihuijauksesta!

Suomen poliisiviranomaiset ovat tutkineet asiaa ainakin syksystä 2007 lähtien. Yhtäkään syytettä ei ole saatu aikaan klubin hallinnosta vastanneita henkilöitä kohtaan. Sen sijaan tuhansia ihmisiä on vaivattu jatkuvilla poliisikuulusteluilla ja omaisuuden takavarikoinneilla myös täällä Suomessa. Julkisuuteen on kerta toisensa jälkeen tarjottu mielikuvaa täysin perustelemattomasta väitteestä, jonka mukaan kyseessä oli 100 miljoonan euron suuruinen sijoitushuijaus. Klubin tarjoamiin sijoituskohteisiin on tehty sijoituksia pääosin jäsenten saamilla aikaisemmilla tuotoilla, mutta rahana Suomesta on sijoituksiin mennyt ilmeisesti enintään 6-8 miljoonaa euroa. Siihen nähden suoritetut takavarikot ovat karkeasti ylimitoitettuja. Takavarikkojen ja hukkaamiskieltojen määrää ei ole Keskusrikospoliisin taholta yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta pelkästään Suomessa takavarikkojen ja hukkaamiskieltojen määrän otaksutaan kohonneen 30 miljoonaan euroon tai jopa sen yli.

Tätä WinCapitan sijoitusklubia ja sen esitutkintaa on kutsuttu Suomen suurimmaksi talousrikokseksi, mikä saadun selvityksen perusteella näyttäisi olevan aivan mahdottoman kaukana totuudesta. Mielettömän laajaksi paisunutta tutkintaa on äärimmäisen vaikea käsittää, sillä varsinaiset tapahtumat ovat tapahtuneet Englannissa, jokaisen klubin jäsenen henkilökohtaisen pankkitilin ja WinCapitan myös Englannissa olleen pankkitilin välillä. Kaikki sijoitukset klubin tarjoamiin kohteisiin on tehty Englannissa olleilla varoilla. Ennen kaikkea täytyisi ymmärtää, että kaikki tapahtumat näkyvät klubin pankkitilin tapahtumalistauksista. Kukaan ei edes väitä, että jotakin olisi kulkenut tilin tapahtumien ohitse. Miksi siis syytteiden nostamiseen tarvitaan aina vain uutta lisätutkintaa ja syyteharkintaa!? Mikään aikaraja ei näytä Suomessa estävän tämän viranomaismenettelyn jatkumista. Samaan aikaan ahdinkoon joutuneet ihmiset ovat turvaamistoimien johdosta suuressa hädässä, yrityksiä on ajautunut konkursseihin ja epätoivoiset ihmiset syyttelevät tietämättöminä toinen toisiaan ja useat ovat ajautuneet lopulliseen ratkaisuun itsemurhien muodossa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen taholta on kahdesti torjuttu esitutkinnan menettelytapojen tutkiminen niin kauan kuin asiaa koskeva esitutkinta on käynnissä. Sama on todettu Oikeuskanslerin taholta tutkinnanjohtajan menettelyä koskevassa yhteydessä. Aika pahalta tuntuisi tästä vetää se johtopäätös, että valvovat viranomaisemme sallivat esitutkinnassa valitun minkä tahansa menettelytavan minkään säädösten estämättä, kunhan vain esitutkintaa muistetaan pitää käynnissä!? Sellaiset vastaukset on kuitenkin saatu mustana valkoisella jäsenistön puolelta perusteellisesti tehtyihin kanteluihin.

Julkinen mielipide näyttää tyytyvän toteamukseen - huijaus mikä huijaus. Samaa on sanottava monista viranomaisista. Mitään oikeudellista käsittelyä asian selvittämiseksi ei saada aikaan. Tuusulan käräjäoikeudessakin tuomioistuimen oli pakko maanantaina 11.10 taas siirtää jutun käsittelyä, tällä kerralla ensi vuoden touko-kesäkuun vaihteeseen saakka. Ennen pääsyylliseksi epäillyn asian käsittelyä ei todisteita klubin toiminnan sisällöstä ole muidenkaan syyllisiksi epäiltyjen osalta päästy virallisesti esittämään missään. Vakuustakavarikoita koskevissa käsittelyissä todisteiden vastaanottaminen on jatkuvasti torjuttu huomautuksella, että sellaisen näytön esittäminen kuuluu vasta varsinaisten syytteiden käsittelyn yhteyteen.

Kunpa vain tietäisi, milloin sellainenkin aika Suomessa koittaa!

Ilkka Pitkänen

11.10.2010.

Teksti löytyy osoitteesta: http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=65

7 kommenttia:

 1. Pitäisi ilmeisesti palkata taas kymmeniä syyttäjiä lisää, jotta aikataulut eivät ylittäisi vuotta 2020.

  Presidentti, Tuija Brax, Holmlund ja kumppanit eivät kommentoi Wincapitaa muutoin kun että asia ei kuulu heille. He eivät kommentoi itsemurhia eivätkä ihmisoikeusrikkomuksia Wincapitaan liittyen. Homoavioliitihin yms. seta-asioihin heillä riittää kommentteja.

  Poliitikot eivät ota kantaa. Pelkäävät että ura on ohi, jos poikkeavat KRP:n Wincapita-huijaus -linjasta. Parempi junailla itselleen vanhaan malliin haliintoneuvostopalkkioita, säätiötukia ja muita etuuksia, esim. reilua palkankorotusta.

  Media on paskonut omaan nilkkaansa, eikä kukaan saa tai uskalla olla rohkea kyseenalaistaaksen poliisin uskomattoman tutkinnan (hutkinnan). Varsinkin kun media on niellyt kaiken mitä KRP sille on syöttänyt.

  Laiho, Puttonen, Nars ja muut viranomaisnerot ovat vaienneet tai jääneet eläkkeelle.

  Isänmaassamme pelataan likaista peliä. Tätä ei olisi uskonut saati toivonut todeksi. Onko tämä oikeusvaltio???

  Totuus on alkanut selvitä yhä useammalle.

  Tsemppiä EOK, Hannu ja Capitalaiset.

  VastaaPoista
 2. Hyvä ja selkeä kirjoitus. Joku vois soittaa kaverilleen ( Uusis, eduskunnan ehkä ainoo kansanedustaja millä on 'boollssia' ) Rahakeskustelussa nähtiin, et asiaa tulee ulos, uskottavasti. Hänen ei tarvis kertoa kameroille kuin 2 linkkiä: EOK ja Columbo. It's so simple! Näin järjestelmällisen selkeä kirjoitus olisi supertärkeää saada ihmisten huulille, tarjottais suurelle yleisölle ' toinen totuus' tapahtuneesta. Aamulehti ym ym on sen jälkeen kyykyssä. Pieniä, mutta tärkeitä askeleita!

  VastaaPoista
 3. On käsittämätöntä, että vielä tälläkin hetkellä
  KRP soittelee ja häiriköi rehellisiä ihmisiä.
  Monet lapset pelkäävät, että isi tai äiti vangitaan, kun KRP ahdistelee hänen vanhempiaan.
  Soiton tarkoitus on yllyttää/huijjata/painostaa tekemään rikosilmoitus sponsoria vastaan (tai Wincapitaa).PIDÄN TÄTÄ TOIMINTAA RIKOLLISENA.

  Tälläkään hetkellä puolustukselle ei anneta mahdollkisuutta/lupaa tuoda totuutta esiin.

  Hannu Kailajärvi olisi todistanut toiminnan rehellisyyden heti alkuunsa, jos hänelle olisi annettu mahdollisuus. Tällöin tätä turhanpäiväista lumetutkintaa ei olisi tarvittu tehdä ollenkaan, eikä näitä törkeitä rikoksia (viranomaisten taholta) olisi tapahtunut.
  Hannun suu tukittiin jostain käsittämätttömästä syystä, ja käytännössä hänet eristettiin vuodeksi.

  Kuinka kauan tämä viranomaisrikollisliiga saa sortaa rehellisiä Suomen kansalaisia ja harrastaa törkeää rikollista toimintaansa, ennen kuin joku taho puuttuu asiaan.
  EU on ainut instanssi, joka lopettanee tämän "Suomi" nimisen rosvon rikollisen toiminnan.
  MIKSI VIRANOMAISET ESTÄVÄT KAIKIN MAHDOLLISIN KEINOIN TOTUUDEN JULKI TULEMISEN???? KUKA KÄSKYTTÄÄ???
  HÄVETKÄÄ VASTUUSSA OLEVAT (=SUOMEN KORKEIN JOHTO).

  VastaaPoista
 4. Moi

  Tämähän nyt on aikas sitkeää.tämä eteneminen tämän
  käsittelyn suhteen ainakin... Miten on pystyykö
  Liisa Mariaporikaan asioita viedä eit:n, jos ne täällä junnaavat paikoillaan???? Eikö se vaadi
  Suomessa ensin kaikki oikeusasteet käydä läpi, ja vasta sitten pääsisi ulkomaille asiaa puimaan??
  Vai olenko ymmärtänyt asiaa väärin.. Jos niin menee eihän sinne pääse kuin vasta joskus jos sittenkään, jos täällä asiat käsitellään näin...
  Ei kai vaan olla umpisolmussa??? Sen takia että viranomaiset rikkovat lakia mennen tullen, joutuu jäsenet kärsimään heidän tekemistään virheellisistä päätöksistä... Eikö tosiaan ole mitään reittiä millä asian puintia voisi saada
  nopeasti etenemään??? Tässähän tätä menoa osa porukasta kerkiää potkaista tyhjää jo ennen kuin ollaan edes oikeuteen päästy

  VastaaPoista
 5. Columbo lueppa postis,ei näillä tulevilla lumilla varmasti tule ENSIMMÄISTÄKÄÄN oikeudenkäyntiä minä olen jo herännyt!Nyt olen huomannut mikä krp oikein on mullakin on heitä vastaan juttuja valtakunnansyyttäjällä,mutta kaksi kertaa jo on tullut takas,että ei aihetta tutkia,vaikka mielisäiras ihminen on ollut heillä töissä.Tässä se huono puoli on,että mulla ei ole juristia koska olen köyhä pelkkä eläke vaan.Tänne voitte ja laatikaa hyvin kantelunne
  VKSV@oikeus.fi
  sieltä tulee parin vkon päästä vastaus.
  näin nää puolet vaihtuu.

  -T Cluso627.
  ps voimia kaikille

  VastaaPoista
 6. KRP ja oikeuslaitos on valjastettu TUHOAMAAN wincapita. Heillä ei ole muuta keinoa siihen kuin tutkinnan jatkaminen. Siksi tutkinta ei tule loppumaan. Lehdistö on valjastettu palvelemaan samaa päämäärää. "Vakuutetaan" päätoimittajat. Tutkinnan jatkaminen hamaan tulevaisuuteen on heidän ainoa keinonsa voittaa ja tuhota WC. Kun heillä on tuomarit mukana jutussa, ei tutkinnalle tule loppua.

  VastaaPoista
 7. EIT:hen on mahdollisuus päästä aikaisemmin. Ihmetystä on siitä, että miksei asiaa ole jo viety EU-tuomioistuimiin. Haluavatko Suomen asianajajaliiton jäsenet vain pitkittää oikeudenkäyntejä ja -prosesseja, jotta laskut kasvavat mukavasti?

  KAIKKI MITÄ MÄHKÄILEMME TÄÄLLÄ SUOMESSA KESKENÄMME EI VÄLITY MINNEKÄÄN. KUKAAN EI EDES YMMÄRRÄ TÄMÄN LINTUKOTOMME KIELTÄ!!!! KUKAAN EI SAA SIIS TIETOA MITÄ TÄÄLLÄ TODELLISUUDESSA TAPAHTUU. Kaivattaisiin englanninkielistä uutis-/tiedotuskanavaa siitä, mitä maassamme OIKEASTI TAPAHTUU. Sen voisi sitten lähettää vaikka Mr. Bill Clintonille, joka kehuu Suomea julkisesti maailmalla.

  Kaikki kynnellekykenevät pistäkää ulkomaisia blogeja pystyyn ja tiedottakaa asiasta myös muille maille vierahille.

  Suomesta emme saa oikeutta. Tuusulan käräjäoikeuden tuomarista, joka perui 28.10. sponsorin oikeudenkäynnin voi jo päätellä, että hänet oli lahjottu/uhkailtu tms. joltain taholta. Miksi tätä oikeudenkäyntiä ei tullut?

  Syyttäjäkö lähti soitellen sotaan? Eikö syyttäjä osannutkaan hommaansa? Ilmeisesti ei eikä kukaan häntä osannut auttaa, vaikka oli apuakin asiaan pyytänyt!

  VastaaPoista