keskiviikko 16. helmikuuta 2011

LEHDISTÖTIEDOTE: ETYJin vaalitarkkailijat tulevat valvomaan eduskuntavaaleja ensi kertaa

Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön, ETYJin, vaalitarkkailuorganisaatio ODIHR on 15.2. illalla antanut esiraporttinsa 17.4.2011 pidettäviä eduskuntavaaleja koskien. ODIHR tapasi Helsingissä tammikuun lopussa mm Itsenäisyyspuolueen edustajan ja muita puolueita sekä vaalitoimitukseen liittyviä tahoja. Itsenäisyyspuolueen edustaja painotti puolueen huolta Yleisradion tavasta tuottaa vaaliohjelmansa eduskunnan ulkoisia puolueita syrjien.

ODIHRin esiraportti nostaaki esille mm. Itsenäisyyspuolueen median epätasa-arvoisesta kohtelusta tekemän huomautuksen: "Jotkut lausunnonantajat lausuivat huolensa, että pienemmät ja eduskunnan ulkopuoliset puolueet saavat harvempia mahdollisuuksia esittää mielipiteensä kuin eduskuntapuolueet. Samanaikaisesti mediat korostivat sitoutumistaan tarjota mahdollisuuksia kaikille kilpaileville puolueille osallistua väittelyihin ja esiintyä lähetyksissä."

Edelliseen raportin lauseeseen tiivistyy Itsenäisyyspuolueen huoli median epätasa-arvoisesta kohtelusta. "Media ei ymmärrä tekevänsä väärin, vaikka käytännössä kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet ovat sitä mieltä. YLE on lain nojalla velvoitettu kohtelemaan kaikkia puolueita tasaveroisesti, eikä tee sitä, ja lisäksi YLEn esimerkkiä seuraten muutkaan mediat eivät enää kohtele puolueita tasaveroisesti. Siis YLEn vastuuton toiminta on paitsi laitonta myös ohjesääntönä sille miten maassa muka on sallittua toimia." sanoo Itsenäisyyspuolueen puoluesihteeri Saku Mättö. Itsenäisyyspuolue vaatii Yleisradiota muuttamaan vaalitenttinsä puoluevalinnan tapahtuvaksi arvonnan perusteella tai muulla oikeudenmukaisella tavalla kaikki puolueet kattavaksi.

ODIHRin esiraportti päättyy toteamukseen, jossa osittain siksi, että Suomeen ei aiemmin ole tehty vaalitarkkailulähetystöä, eduskuntavaaleihin lähetetään nyt ensi kertaa normaali vaalitarkkailulähetystö, joka tulee paneutumaan vaalien tapahtumiin mm eduskunnan ulkopuolisten puolueiden pääsyyn mediaan osalta.

ODIHRin suomenraportti: http://bit.ly/odihr-suomi .

Lisätietoja

Puoluesihteeri Saku Mättö 040-8330088, puoluesihteeri@ipu.fi

ODIHR, Igor Dolgih, +48 60 379 3780, Igor.Dolgih@odihr.pl

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti