maanantai 21. kesäkuuta 2010

Sanomat24: Sijoitusklubi WinCapitan esitutkinta harhateillä

Sanomat24 julkaisi tänään oheisen tiedotteen:

Sijoitusklubi Wincapitan jäsenistön muodostaman puolustusrintaman asiamiehenä toimiva OTL. varatuomari, ekonomi Ilkka Pitkänen paljastaa Keskusrikospoliisin olevan WinCapita-jutun esitutkinnassa harhateillä.

Viimeisimmät tiedot WinCapita sijoitusklubin esitutkinnasta alkavat näyttää todeksi sen pelätyn tosiasian, että tutkinta ei tule ainakaan jäsenistöön kohdistettuna tuomaan esille mitään sellaista, jota normaalin ajatuksenkulun mukaisesti voitaisiin pitää rangaistavana tekona, toteaa Pitkänen.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry:n WinCapitan jäsenistön puolustusrintamalle välittämä asiantuntijakumppani Ilkka Pitkänen paljastaa Sanomat24:lle lähettämässään allamainitussa yhteenvedossa WinCapitan esitutkinnan olevan pahasti harhateillä.

Esitutkinnan virheelliset ennakkoasenteet

Keskusrikospoliisi rajaa edelleen kaiken klubin sisäisen toiminnan tutkintansa ulkopuolelle ja väittää tällaiseen ennakkoasenteeseen nojautuen, että kaikki jäsenten rahansiirrot klubille ovat olleet "sijoituksia" ja että toiminta klubin puitteissa on ollut "virtuaalista" ja epätodellista. Keskusrikospoliisi sivuuttaa tahallaan satojen, jopa tuhansien ihmisten todistukset siitä, että varojen siirrolla klubiin ei ollut mitään sijoituksen luonnetta. Varoja tarvittiin jäsenten tileille klubissa, jotta nämä saattoivat siellä tehdä päätöksiään sijoituksista. Ennen klubissa tapahtuneita sijoituspäätöksiä varojen siirtäminen on ollut pelkää pankkitoimintaan kuuluvaa rahaliikennettä! Tämä ei tunnu millään uppoavan Keskusrikospoliisin ajattelutapaan, vaikka tuhannet ihmiset ovat valmiit sen vahvistamaan todistajina.

WinCapitan jäsenistö tietää varsin hyvin, että jäsen voi tehdä sijoituksia klubin tarjoamiin arvopapereihin vasta, kun hän jäsenmaksunsa maksettuaan saattoi klubin tarjoamalta kotisivultaan nähdä itse siirtämänsä varojen tulleen siirretyksi klubissa olevalle tililleen. Vasta sitten hän saattoi merkitä arvopapereita (A-, B-, C- ja X-lisenssejä) tai ostaa samoja arvopapereita klubin organisoiman lisenssipörssin kautta. Mitään sijoitusta ei voinut tapahtua, ennenkuin jäsen oli ensi siirtänyt varoja klubissa olevalle tililleen. Näin ollen varojen siirto klubiin ei sinänsä ollut sijoittamista. Sitä olivat vasta klubissa tehdyt merkintä- ja ostopäätökset.

Keskusrikospoliisi on julkisuudessa puhunut mielellään 100 miljoonan euron huijauksesta. Tuo summa, itse asiassa 99.027.341,13 euroa, koostuu kuitenkin kaikista niistä varojen siirroista, jotka jäsenet ovat tehneet englantilaisessa Moneybookers Ltd -nimisessä pankissa avaamiltaan henkilökohtaisilta tileiltään samassa pankissa olleelle WinCapitan, itse asiassa Worldwide Investments Company LLC:n nimissä olleelle tilille. Sanottu summa ei siis kuvaa sijoituksia, vaan pelkkää rahaliikennettä mainitulle klubin päätilille. Tähän kokonaismäärään sisältyvät niin jäsenmaksut ja valuuttakauppaohjelman käyttöoikeusmaksut kuin myös arvopapereiden merkintään ja pörssikauppaan siirretyt varat. Kaikki varojen siirto ei siten ollut "sijoittamista". Seuraava piirros selvittää omalla tavallaan rahaliikenteen luonnetta:
Piirroksen eri osat eivät varmaankaan aukea ihan heti ensi silmäyksellä, mutta piirros kuvaa rahaliikennettä jäsenistöltä WinCapitan suuntaan. Valtavasti suurin osa varoista koostuu siirroista pörssikauppaa varten, mikä ei ollenkaan voi kuulua minkään rikollisen toiminnan piiriin. Suuri osa koostuu myös jäsenmaksuista ja ohjelmistomaksuista, mitkä nekään eivät voi kuulua mihinkään rangaistavaan toimintaan. Vain arvopaperien perusmerkintään kuuluvat varat voisivat olla kohteena jollekin enemmälle tutkinnalle, ei mikään muu.

Se, mitä esitetty piirros ei ollenkaan kuvaa, on se varojen määrä, joka klubista lähti jäsenistölle takaisin. Keskusrikospoliisin ilmoituksen mukaan varoja on tullut jäsenistölle takaisinpäin yli 94 miljoonaa euroa. Moneybookers -pankin kulujen kerrotaan nousseen melkein 3 miljoonaan euroon. Palautusten Keskusrikospoliisi katsoo olleen uusien jäsenten varojen jakamista vanhoille jäsenille. Keskusrikospoliisi työntää näin sivuun tuhansien ihmisten todistelun, jonka mukaan palautukset arvopapereista perustuivat tarkoin määrättyihin 6 kk tuottojaksoihin ja olivat pelkästään riippuvaisia sijoitusten määristä, ei siitä, kuinka kauan kukin jäsen oli ollut jäsenenä. Sen ohella on huomattava, että suurin osa palautuksistakin on muodostunut pörssikaupan kautta saaduista kauppahinnoista eli siitä, että jäsen myi merkitsemiään arvopapereita pörssissä ja toinen jäsen sai vastaavasti heti kauppaa koskevan kauppahinnan. Klubi peri tästä 5 % välityspalkkion. Mikään ei tässä näyttäisi rikolliselta.

Väite törkeästä petoksesta

Esitutkinnan pääkonstruktio näyttää olevan siinä, että klubin väitetään jakaneen tuottoja valuuttakaupasta, jota ei kuitenkaan koskaan tehty ja sen vuoksi varojen muunlainen jakaminen on rinnastettu pyramidihuijauksiin. Nyttemmin Keskusrikospoliisi on lakannut puhumasta pyramidista, mutta sama perusväite petoksesta on yhä edelleen tutkinnan perusteena.

Kun klubi edellytti vanhan jäsenen suositusta uuden jäsenen hyväksymisen ehtona, niin tästä Keskusrikospoliisi on väkisin vääntänyt varsinaisen rikoksen karmean tekijän. Suosittelija on kuulemma erehdyttänyt jäsenkandidaatit väittämällä, että tuotot klubissa tehtävistä sijoituksista tulevat valuuttakaupasta. Se on kuulemma hirveä petos!

Ajatusrakennelmaa ei yksinkertaisesti voi lainkaan ymmärtää. Jäsenten hankkimissa arvopapereissa (lisensseissä) oli tarkat 6 kk sijoitusjaksot, joiden päättyessä niistä kertyneet tuotot maksettiin. Jäsenistö saattoi omilta klubin kotisivuiltaan tarkkaan seurata jokaisen sijoituksensa kehitystä jo tuottojakson aikana ja samalla ennustetta, minkälaiseksi tuoton odotetaan tuottojakson päättyessä muodostuvan. Sijoituksen ja sen tuoton määrä vaihteli päivittäin valuuttakaupan tapahtumien perusteella ja valuuttakaupan tapahtumien on vahvistettu olleen todellisia. Kun sijoitusjaksot sitten päättyivät, jäsenistölle tuli suoritukset täsmälleen kotisivujen kertoman tuottokehityksen mukaisesti!

Keskusrikospoliisin mukaan varojen maksu on ollut törkeä petos, koska varat eivät olleet peräisin valuuttakaupasta. Tässä ajatuksenkulku joutuu täysin harhateille. Törkeä petos olisi tietenkin ollut se, että tuottoja ei olisi maksettu - ei suinkaan se, että ne maksettiin.

Keskusrikospoliisi asettaa WinCapitan johtohenkilöt täysin mahdottomaan asemaan. Jos tuotot maksettiin luvatulla tavalla, niin törkeä petos on siinä, etteivät varat tulleet valuuttakaupasta. Jos taas klubin johtohenkilöt olisivat jättäneet tuotot maksamatta, niin törkeä petos olisi siinä, että tuottoja ei suoritettu sitoumusten mukaisesti. Eli teit niin tai näin - aina tulee saman kaavan mukaan turpiin!

Rikosoikeudellisesti Keskusrikospoliisin johtopäätös ei voi olla oikea

Jäsenistön arvopapereihin sijoittamilla varoilla ei ole tehty valuuttakauppaa. Se on nyttemmin selvitetty. Sen sijaan valuuttakauppaan oli tehty koepanostus ja klubin valuuttakauppaohjelman signaalien mukaan tätä koepanostusta käsiteltiin. Valuuttakauppaohjelmaa oltiin kehittämässä robotiksi, mutta ennen sen valmistumista klubi saattoi omista varoistaan maksaa luvatut tuotot. Tarkoituksena on ilmoituksen mukaan ollut siirtyä laajaan valuuttakauppaan robotin valmistuttua.

Mutta yhtä kaikki! Tuotot on maksettu sen suuruisina kuin on luvattu. Rahojen alkuperä ei kuulu tähän ajatuskuvioon ollenkaan. Jos klubi on tuotot maksanut omista varoistaan, sitoumukset on täytetty. Sitoumusten täyttämättä jääminen olisi sen sijaan varmaankin ollut rikos.

Törkeän rikoksen tahallisuusarvioinnissa tilanne ei voi olla sellainen, että tekijä syyllistyisi rikokseen, tekipä hän miten päin tahansa. Luodussa konstruktiossa onkin Keskusrikospoliisin taholla ilmiselvästi otettu vahvasti yksinkertaistaen mallia todellisten huijausten toimintatavoista viitsimättä perehtyä tarkemmin tämän klubin toiminnan yksityiskohtiin. Ja vaikka nyt yksityiskohdat olisivatkin jo selvillä, niin valtavien takavarikoilla aiheutettujen vahinkojen jälkeen mitään myönnytystä ei enää ilmeisestikään uskalleta tehdä.

Toiminnan päättyminen 8.3.2008.

On aluksi todettava, että en ole vielä tavannut henkilöä, joka olisi väittänyt klubin toiminnan olleen jotenkin ongelmallista ennen mainittua päivämäärää. Kaikki toimi moitteettomasti, niin varojen siirrot klubiin kuin niiden palauttamisetkin sieltä.

Maaliskuun 7 päivänä 2008 englantilainen Moneybookers on ilmoittanut sulkeneensa verotoimenpiteenä klubin päätilin rahaliikenteen. Asiasta he ilmoittivat silloin näin:

From: "www.moneybookers.com"
To: XXX

Sent: Friday, March 07, 2008 5:08 PM
Subject: [Ticket ##Inquiry about MB vs. WinCapita relationship

> Dear XXX",
> Thank you for your email.
> It has come to our attention that WinCapita are currently experiencing
> operational problems. As a result our Security Department are carrying out
> a full investigation and as a pre-caution have blocked all incoming and
> outgoing payments on the WinCapita account.
> Once we have more information we will contact you accordingly. In the
> meantime, we thank you for your patience in this matter.
>
> Best regards,
> Amelie Heldt
> VIP Customer Service

Enempää tietoa sulkemisesta ei ole suosiollisesti koskaan saatu. Teen parhaillaan erinäisiä selvityksiä totuuden selville saamiseksi. Kannattaa havaita, että Moneybookersin viesti on päivätty 7.3.2008, kun klubin sivustot sulkeutuivat vasta seuraavana päivänä.

Suorittamieni selvitysten perusteella on joka tapauksessa tullut selville se, että Englannin poliisin taholta ei ole asiassa tehty mitään aloitetta. Tieto perustuu Lontoossa käymääni henkilökohtaiseen keskusteluun asiaan kytketyn syyttäjän kanssa. Englannin poliisi on toiminut asiassa ensimmäisen kerran vasta huhtikuussa 2008 Suomen poliisin tekemän virka-apupyynnön perusteella. Suomen virka-apupyynnön oli allekirjoittanut piirisyyttäjä Heikki Arjas. Se perustui Oulun Keskusrikospoliisin tekemään väliaikaiseen turvaamistoimeen 31.3.2008. Tästä on Englannin poliisille tehty hakemus 10.4.2008 ja se on johtanut 14.4.2008 oikeudelle tehtyyn hakemukseen. Lopulta paikallinen tuomioistuin on 17.4.2008 takavarikkopäätöksellä (restraint order) määrännyt, että WinCapitan päätilillä olevat rahat on säilytettävä tilillä niin kauan, kunnes toisin määrätään.

Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että mikään viranomaistoimenpide ei ole kohdannut tilillä olleita varoja ennen 17.4.2008.

Täysin vailla vastausta on toistaiseksi se, miksi tili oli suljettuna 7.3.2008 - 17.4.2008 välisen ajan.

Sanottakoon sekin, että ei tunnu luontevalta edes olettaa, että klubi itse olisi sulkemista pyytänyt, vaikka nyt kertoisi asiasta toisin. Jos rahat olisi ollut tarkoitus jollakin tavalla ottaa klubin vetäjien haltuun, niin miksi sitten 4,8 miljoonaa euroa jätettiin tilille!

Eli juuri tällä hetkellä tarkempi tieto tilin sulkemisen syystä puuttuu. Moneybookersin käyttämä asianajotoimisto on toistuvasti ilmoittanut, että se ei halua antaa asiasta enempää tietoa. Heidän aikanaan ilmoittamaansa varotoimenpiteen syytä ei ole yksilöity. He eivät myöskään toistaiseksi ole selvittäneet, mikä oli se asia, joka sai heidät epäilemään jotakin.

Kuvaavaa tilanteelle on se, että Moneybookers toimitti minulle tiedon tiliä koskevasta takavarikkopäätöksestä vasta, kun olin sitä vaatinut paikallisten viranomaisten kautta! Nyt tieto siitä on riittävästi olemassa ja olen myös käynyt lukemassa asiaa koskevat asiakirjat paikallisessa tuomioistuimessa Lontoossa. Mutta avoimeksi jää silti 1,5 kuukauden jakso, jonka aikana tili oli ilman esitettyjä perusteita suljettuna. Siltä osin tutkimus jatkuu.

Ilmeiseltä näyttää, että Moneybookersin varotoimenpiteet ovat Suomessa johtaneet täydellisiin virhepäätelmiin. Suin päin on lähdetty uskomaan tilanteen johtuvat pyramidihuijauksesta ja sen myötä sitten takavarikkopäätöksiin. Mutta Suomen poliisi ei ole voinut vaikuttaa itse tilanteeseen millään tavalla ennen 17.4.2008. Ennen sitä ei Suomesta ole voitu antaa englantilaiselle pankille mitään määräyksiä. Ja kuten sanottu, paikallisten viranomaisten taholta mitään aloitetta asiassa ei ole tehty.

Senkin olen tarkastanut, ettei Suomen Finanssivalvonta tai Rahoitustarkastus ole millään tavalla ollut asiaan kytkettynä vuonna 2008 eikä ole nytkään.

Mitä sitten tulee Suomessa kolmatta vuotta jatkuneeseen esitutkintaan, niin kyllä on pakko pitää merkillisenä sitä, että vielä ei ole tullut esiin sellaista tietoa, joka osoittaisi, että Keskusrikospoliisi olisi jollakin tavalla selvittänyt, miksi WinCapitan päätili suljettiin jo 8.3.2008. Se ei näytä lainkaan kiinnostavan Keskusrikospoliisia. Sen sijaan ollaan kyllä valmiita puhumaan pyramidihuijauksesta, mutta todellista selvitystä ei esitetä siitä, miksi Moneybookers sulki klubin päätilin eikä vastausta mitä ilmeisemmin edes haluta lähteä hakemaan.

Tuomioistuinkäsittely Suomessa

Julkisuuteen on Keskusrikospoliisin ja syyttäjien taholta nyttemmin viestitetty, että ns. pääsyytettyjen ohella esitutkintaa tullaan edelleen jatkamaan, vaikka näiden henkilöiden osalta juttu olisi jo käsiteltävänä tuomioistuimessa. Ilmeisesti halutaan jonkinlaista "pääsyyllisyyttä", jonka varassa sitten ryhdytään jäsenistöäkin syyttämään. Tämä on aivan karmea strategia tutkinnasta kärsimään joutuvien kannalta.

Pääsyytettyjen asian käsittely saattaa kestää vuosia. Sen ajan jäsenistön varoja pidettäisiin takavarikossa ja kun muistetaan, että varoja on takavarikoituna jopa yli 30 miljoonan euron määrä, niin tässä asiassa on suhteellisuudentaju kadonnut kokonaan. Yksinkertaisella matematiikalla pystytään laskemaan, että tuollaisia vahinkoja ei ole voinut tapahtua.

Varojen pitäminen eristettyinä omistajaltaan on karkea loukkaus perustuslakia ja myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen takaamia oikeuksia vastaan. Lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan "jokaisella on oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan". Jos tätä oikeutta rajoitetaan lain tarkoin sallimissa tapauksissa, niin rajoituksien tulee olla mahdollisimman lyhytaikaisia. Näyttää siltä, että tämäkin on Suomessa tämän tutkinnan yhteydessä painunut unohduksiin.

Espoossa 21.6.2010
Ilkka Pitkänen
OTL, VT, ekonomi

14 kommenttia:

 1. Sikajahti on näköjään nyt alkanut niiden viranomaisten osalta jotka ovat laittomuuksia WinCapita yhtiölle sekä jäsenille tehneet. Juuri näin tulee toimia, kun huomaa virkamiesten toimissa suuria epäjohdonmukaisuuksia sekä suoranaisia valheita.


  / Pomnppis

  VastaaPoista
 2. Ennen puhuttiin valkokaulus rikollisista.
  Virkamieskunnan alimman toimeenpanevan tason
  henkilöitä en niin epäile, vaan kun valta kasvaa,
  häikäilemättömyys näyttää lisääntyvän samassa
  tahdissa.Vai olisko oikea sana röyhkeys.Moraalinen
  puoli omissa toimissa on katoamassa kokonaan.

  VastaaPoista
 3. Suureksi harmiksihan tässä on koitumassa tuo Suomalaisen poliisikunnan epäpätevyys ja puolueellisuus. On se vaan kumma juttu, kun alussa alkoivat toitottamaan, että Kailajärvi sulki rahaliikenteen. Mikä oli aluksi yksi koko tutkinnan lähtökohta ja pääasia. Nyt kun on selvinnyt, ettei Kailajärvellä ole asian kanssa mitään tekemistä ja sen on tehnyt ihan joku toinen, niin asia menettikin merkityksen ja yhtä asian ydinkysymystä ei vaivauduta (uskalleta)selvittämään. Taitaa tosiasia olla, että tiedossa on tilinsulkija mutta taitaa olla nin arkaluontoinen instanssi, että pannaan mieluummin syyttömät kärsimään. Ei paljon omatunto soimaa eikä ihmisarvo vaakakupissa paina, ON SE NIIN JULUMAA HOMMAA!!

  VastaaPoista
 4. oliskohan mitään konstia, millä tähän Suomen pimpoon kansaan sais edes hitusen sellaista järkevä, että oppisivat ajattelemaan ihan omilla aivoilla eikä vaan lue jotakin lehdistä, tai kuuntele mediaa jota korppi säätelee???
  Ei kai tämän kansan pitäs näin pöljä olla, että uskoo kaiken mitä joku taho heittää, näyttämättä ensinmäistäkään todistetta väitteilleen??? Itse olen valmis uskomaan kaiken mitä krp sanoo kunhan näyttävät oikeat todisteet pöytään, mutta nyt en usko koko krp:n
  touhuun vähääkään, ja se loppukin on melkeinpä
  jos voi kuvailla niin inhotusta kuinka moista peliä voi veivata. Olis ihan hyvä vaihtaa pojat
  johonkin oikeisiin hommiin, ja kun se luulotautivaihe on ohitettu voisi sitten antaa oikein poliisinkin työtä kyseisille hemmoille
  Ei kenenkään luulisi ns. oikeusvaltiossa tällästä pelleilyä saada kohdalleen. Mikä vaivaa meidän Tuijaa ja Annea ei hoida hommiaan
  mihin valan ovat antaneet

  VastaaPoista
 5. Se on kuulkaa niin Wincapita on pyramidipeli (Jouni Laiho). Valuuttakauppa ei ole käyty ja valuuttakauppahan on sitä paitsi samaa kuin kolikonheitto (Vesa Puttonen). Jäsenistö ("sijoittat") ovat myös rikosepäiltyjä (KRP).

  Mä ihmettelen vähän kauhjast mut kyl sen tämmöttös tarttee olla ku isot herrat ni sanoo.

  VastaaPoista
 6. Ai Tuija ja Anne !!!
  Ettekö te nyt vielä sitä ole ymmärtäneet........ne joilla valtaa on sitä myös käyttävät miellytti se meitä tavallisia tallaajia tai ei.
  Kun on viran saanut pitäähän sitä päteä ja kerätä niitä pisteitä seuraavia vaaleja varten.
  Eihän tämä kansa ole vielä oppinut edes äänestämään................

  VastaaPoista
 7. Tyhjentävät faktat! Nyt joku komisario Sisu voisi tulla töihin, ja nitkauttaa WC:n oikeille raiteille. Poliitikko, siis juuri virkansa jättänyt, ja muutama poliisiviranomainen saisi joutua km-tehtaalle. Mistä ne ensimmäisen kuukauden jälkeen palaisi takaisin duuniin, mut eri posti kyseessä. Koska näin toimii valtionvirkamies. Yrityselämä ei voi näin toimia! Karu totuus lyö aina pahemmin kasvoille, mitä pidempään asiaa viivytellään. Se, että viranomaiset ei anna julkaista tai mahdollista julkista keskustelua asiasta, ei tarkoita sitä että se jätettäisiin kesken jäsenistön osalta. Ei tämä case ole kiinni hesarin tai aamulehden paperiversiosta. Miksi Vanhanen joutui väistymään? Ei ainakaan naisten takia, siitä on jo olemassa muita esimerkkejä. Aiemmin sanottu Columbon blogin kommenteissa: Fiksu poliitikko avaa suun eduskunnassa capitasta, ja turvaa monen tulevan jatkokauden, itselleen! Heinäkuu lähestyy, ollaan tarkkana! Hauskaa Juhannusta!

  VastaaPoista
 8. http://www.kaleva.fi/uutiset/wincapitan-paahaaran-esitutkinta-valmistui/860627

  Suomi on Euroopan kallein maa verovaroja haaskataan... HK "Olen antanut lehdistötiedotteen syksyllä 2007, jossa kerron, että jäsenistön varoilla ei käyty valuuttakauppaa. Olen todistettavasti informoinut, uutisoinut ja tiedottanut jäsenistöä jatkuvasti, että WinCapita ei käy jäsentensä varoilla valuuttakauppaa. WinCapitalla oli todellinen tuote, FxTraderSignals –järjestelmä, jota myös käytettiin. WinCapita myi tuotteitaan asiakkailleen ja jäsenilleen, maksoi palkkiojärjestelmän mukaisesti tuotteen käyttöoikeuksien omistajille ja suosittelijoille palkkioita ja tuottoja. WinCapita sai tuote- ja palvelumyynnistä ja muista toimintaan liittyvistä maksuista ja suorituksista normaalin liiketoiminnan mukaisesti tuloja ja tuottoja."

  VastaaPoista
 9. Oletteko kiinnittäneet tällaiseen asiaan huomiota..? Kun varmasti monet muutkin ovat katsoneet EOK:n kolme tuntisen tiedotustilaisuuden, jossa olikohan se Ilkka kertoo käyneensä itse valuuttakauppaa itse wincapitan signaalijärjestelmän avulla. Kahdessa viikossa hänen alkupääomansa kasvaa n.100%. Kuinka suurta vipua tässä on käytetty? Itse oletan 100 kertaista. Sitähän wincapitakin väittikäyttäneensä..

  Videossa jossa Kailajärvi esittelee automatisoituavaluuttakaupankäyntijärjestelmää hänen alkupääomansa kasvaa kahdessa viikossa n.10%. Kuinka suurta vipua tässä on käytetty? Olen ymmärtänyt että siinä vaiheessa ainakin oli meneillään jonkinlainen testijakso, joten oletan ettei vipua käytetty. 100 kertaiseksi vivutettuna siis 10.000% kahdessa viikossa.

  Kummasin tapauksessa, 400% tuotto puolessa vuodessa ole juuri mitään...
  Te ketkä tiedätte, korjatkaa jos olen pahasti väärässä

  VastaaPoista
 10. mediaa peesaten...Suomen poirot sai hajun nenään
  1,5 v sitten ja yhteys ulkomaisiin toimijoihin, on kolmen kopla kaiken takana ! Mut, mut haju laimentui...
  Nyt sit, on pakko olla joku muukin kuin yksi...koirat
  toisten puiden alle. Koska metreittäin ja milijoonittain
  on saatu aikaan tulosta , olkaa hyvä ja uskokaa meitä.
  Me ollaan tehty töitä....Sitä vaan että jos ei menekään
  niin, niin miten voi Poirot enää mennä lähikauppaan ?
  Tilanteet muuttuu, kaikki ei ole sitä miltä näytetään.

  VastaaPoista
 11. "Kummasin tapauksessa, 400% tuotto puolessa vuodessa ole juuri mitään"

  Tästä onkin kysymys, kun uunot ei ymmärrä mitään vivun päälle. Vivulla tuo 400% ei ole yhtään mitään, kunhan edes vähän tietää valuuttakaupasta perusteet!

  VastaaPoista
 12. Hukassa on myös oikeuslaitos:


  "
  [b]Viite[/b]
  Sähköpostiviestinne 12.3.2010 ( 2 kappaletta)

  [b]Asia[/b]
  Poliisin suorittama esitutkinta

  Sähköpostiviestissänne kirjoitatte keskusrikospoliisin menettelystä niin sanotun WinCapita-jutun esitutkinnassa. Pidätte poliisin toimintaa epäasiallisena ja vaaditte, että siihen puututtaisiin. Kirjoitatte myös Oulun vankilan menettelystä Hannu Kailajärven kohtelussa. Poliisin toiminta kuuluu sisäasiainministeriön halinnonalalle, mutta niiden riippumattomuus on turvattu lainsäädännössä, eikä oikeusministeriö voi puuttua niiden toimintaan yksittäisen asian käsittelyssä. Oulun Vankilan toiminnasta on oikeusministeriön saamien tietojen perusteella kanneltu vankiloiden toimintaa valvoville viranomaisille.

  Syyttäjille ja tuomioistuimille on varattu lisärahoitusta WinCapita-jutun käsittelyyn sen poikkeukselisen laajuuden vuoksi, jotteivat syyteharkinta ja mahdollinen tuomiuoistuinkäsittely kohtuuttomasti viivästytäisi muiden asioiden käsittelyä oikeuslaitoksessa ja jotta juttu saataisiin käsiteltyä kohtuullisessa ajassa

  Allekirjoittaneet: Tuija Brax, oikeusministeri ja Juho Martikainen hallitussihteeri"


  / Pomppis

  VastaaPoista
 13. Pitkänen näköjään on sitä mieltä, että klubi on maksanut LUVATTUJA tuottoja.

  VastaaPoista
 14. En tiedä kuka tai mistä tuotot maksettiin mutta minä sain kaikki maksut ajallaan niin kuin laskelmat näytti.Siis niin kauan kunnes joku sulki sivut ja MB:tilin ?

  VastaaPoista