sunnuntai 10. tammikuuta 2010

Hannu Kailajärven tiedote 10.1.2010

Faktatietoa WinCapitasta

Olen pakotettu antamaan vastineeni toimittajien eri medioissa esittämiin tulkintoihin liittyen case WinCapitaan ja henkilökohtaiseen kirjeeseen veljelleni. Vuoden kestäneen esitutkintavankeuteni aikana olin päättänyt, etten anna tälle toimittajien laumalle minkäänlaisia haastatteluja. Päätin kuitenkin korjata vääriä mielikuvia ja tulkintoja asioista joita medioissa on esitetty. Eri medioiden toimittajia kehottaisin perehtymään WinCapitan todelliseen rakenteeseen sen sijasta, että valitaan lööppihakuinen, asenteellinen ja provosoiva näkökulma.

KRP:n ja median välittämät mielikuvat

Haluan korjata joitakin medioissa esitettyjä väittämiä ja KRP:n ja median välittämistä mielikuvista, sekä tuoda esille liian vähän huomiota saaneita epäkohtia WinCapitan jäsenistöön kohdistuneisiin viranomaistoimiin liittyen. Asiaan perehtymättömät toimittajat toistavat jutuissaan samaa mantraa valuuttakaupan käymisestä tai sen käymättömyydestä kerta toisensa jälkeen. Heillä tai heidän edustamallaan medialla ei kuitenkaan ole esiintynyt minkäänlaista mielenkiintoa niihin todella törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja törkeisiin viranomaismenettelyihin, joita on kohdistunut hyvin laajasti WinCapitan jäsenistöön ja myös ihmisiin, jotka eivät millään tavoin edes liity WinCapitan toimintaan

EOK on näistä menettelyistä viranomaismenettelystä jonkin verran tiedottanut Internet–sivustollaan http://www.eok.fi ja lehdistötilaisuudessaan, joka pidettiin 14.10.2009. Lehdistötilaisuudesta löytyy myös videotallenne sivustolta http://columbonblogi.blogspot.com/.

WinCapitan jäsenistöön kohdistuneet viranomaishyökkkäykset

Yksittäisten ihmisten hätä ja heihin kohdistuneet törkeät viranomaismenettelyt eivät näytä kiinnostavan sensaatio-otsikoiden metsästäjiä. Ainoa mielenkiinto kohdistuu negatiivisen lööpin aikaansaamiseen. KRP:n tiedottamisen pohjalta asenteellinen huomio kiinnitetään seikkoihin, jotka vievät lukijansa huomion pois todellisesta WinCapitan toiminnan luonteesta, kuin myös epäkohdista ajojahdiksi alusta alkaen muodostuneista törkeistä viranomaismenettelyistä jäsenistöä kohtaan. Sadoilta, ellei jo tuhansilta, ihmisiltä on tuhottu mielivaltaisilla KRP:n tutkinnanjohdon toimintatavoilla, verottajan ulosottotoimilla ja käräjäoikeuksien tuomareiden takavarikko- ja pakkotoimipäätöksillä koko elämä ja sen edellytykset.

Monilta ihmisiltä on tuhottu yritystoiminta ja viety takavarikkopäätöksillä, joissa ihmisten omaisuuden arvo on alimitoitettu tai ylimitoitettu tilanteen mukaan tapauskohtaisesti, jotta jäsenten kaikki omaisuus on saatu takavarikkoon. Näin on käynyt myös monille WinCapitaan millään tavoin kuulumattomille ihmisille, joita KRP:n tutkinnanjohto on mielivaltaisesti linkittänyt suoritettuun esitutkintaan ja asiakokonaisuuteen. Esimerkkinä yhden jäsenen kiinteistö on arvioitu 10.000 euroksi, jotta kaikki hänen kaikki omaisuutensa saatu takavarikoitua.

Kaikesta edellä kertomastani on faktatietoa ja todistusaineistoa, toisin kuin tutkinnanjohdolla ja syyttäjällä jo tapahtuneissa takavarikko- ja pakkotoimioikeudenkäynneissä. Niissä käräjäoikeuden päätösten perusteiksi on riittänyt pelkkä tutkinnanjohtajan suullinen väittämä ilman esitettyjä todisteita. Syytetyn penkillä istuvalta on puolestaan evätty järjestelmällisesti KRP:n tutkinnanjohdon ja syyttäjän toimesta todisteiden esittämisen ja todistajien kuulemisen mahdollisuudet.

Itsemurhia. Eivätkö viranomaiset ja päättäjät tiedosta omaa vastuutaan?

Olen saanut tietoa jäsenistössä tapahtuneista itsemurhista. Viimeksi eilen. Koen erittäin painostavana ja raskaana, että jäsenistössä on päädytty tällaisiin ratkaisuihin. Olen tällaista ratkaisua pohtinut paljon eri tilanteissa myös itseni kohdalle. Koen olevani osaltani vastuullinen, koska loin WinCapitan ja siihen liittyvät toiminnallisuudet. Saamieni todistettavien selvitysten mukaan itsemurhien taustalla on hyvin vahvana vaikuttimena ollut viranomaisten taholta tapahtuneet ylimitoitetut ja ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavat toimenpiteet, mediassa ja keskustelufoorumeilla käyty jäseniä rikollisiksi leimaava ajojahti ja KRP:n niin sanottuihin sponsoreihin eli suosittelijoihin kohdistunut provosoiva tiedottaminen.

Ihmisiä on haettu kuulusteluihin monen miehen voimin kuin pahimpia murhamiehiä. Esimerkkinä on kotoaan sängystä revitty perheenisä seitsemän miehen voimin vaimon kauhistellessa suoritettua rynnäkköä. Miehelle ilmoitettiin ainoastaan, että ”Ota hammasharja mukaan. Saattaa mennä pidempi aika”. KRP:n tutkijat ovat myös uhkailleet näissä kiinniottotilanteissa tulevansa etsimään ”kätköjä” lasten kotona ollessa.

WinCapitan jäsenistöä on soiteltu läpi ja painostettu KRP:n tutkijoiden toimesta tekemään rikosilmoituksia. KRP:llä on ollut jatkuvia ”kampanjoita” rikosilmoitusten tekemisten vauhdittamiseksi. Sopivasti ennen KRP:n tiedotetta tai sen yhteydessä on medioissa julkaistu ”häväistysjuttuja” koskien joko minua henkilönä, tai jotain muuta WinCapitaan liittyvää.

WinCapitan jäsenistössä väärinkäytöksiä

Olen kertonut tutkijoille ja tutkinnanjohtajalle väärinkäytöksistä, joita tapahtui WinCapitan jäsenistön keskuudessa. Suoritin ennen sivuston sulkeutumista sisäistä tutkintaa esille tulleista väärinkäytöksistä ja informoin tästä myös jäsenistöä. Järjestelmässä oli ollut alusta alkaen virhe, jota hyväksikäyttämällä jäsen pystyi luomaan itselleen tyhjästä lisenssiosuuksia ja myymään näitä pörssissä. Yksi tutkinnan alla olleista jäsenistä oli luonut itselleen n. 200.000 lisenssiosuutta ja myynyt nämä pörssissä n. 2 miljoonalla eurolla siirrellen varoja useille muille jäsenille. Kyseisen jäsenen tuttavakseen mainitsema poliisi oli osaltaan selvittämässä tuolloin asiaa.

KRP:llä ei ole ollut minkäänlaista mielenkiintoa tällaisten WinCapitan sisällä tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämiseksi, vaikka olen asiaa useasti esittänyt selvitettäväksi. Tutkinta jäi tältäkin osin osaltani kesken, kun sivusto sulkeutui. En osaa arvioida kuinka paljon ja missä laajuudessa tällaisia väärinkäytöksiä on WinCapitan toiminnan aikana ollut.

Lisäksi WinCapitan käyttämälle serverille oli suoritettu tietomurtoja, joita ei ole toistaiseksi tutkittu lainkaan. Tästä kaikesta kertomastani on hyvin paljon todistusaineistoa ja näistä kaikista kertomistani toimista tullaan saattamaan vastuussa olevat tahot, viranomaiset ja päättäjät aikanaan vastuuseen. Kysyttäessä asiaa KRP:n tutkinnanjohdolta osaan jo arvata vastauksena olevan, että tuollaisista väärinkäytöksistä tulisi tehdä rikosilmoitus, jotta tutkintaa suoritettaisiin. Tosiasia on, että kyseiset väärinkäytökset liittyvät oleellisella tavalla asiakokonaisuuteen ja tutkinta tulisi tältäkin osin suorittaa automaattisesti.

Kohdistuuko jäsenistöön lisää viranomaishyökkäyksiä?

Myös median toimet asiakokonaisuudessa tullaan käymään läpi kunnianloukkausten tutkimiseksi ja takaan, että yhtään kiveä ei jätetä kääntämättä. Törkeitä viranomaisten taholta suoritettuja ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut jatkuvasti ja tapahtuu yhä edelleen, eikä loppua tällaisille toimille ole nähtävissä. Päinvastoin, tutkinnanjohdon kertomana käräjäoikeuden istunnossa 14.12.2010, on tällaisia toimia vuodelle 2010 luvassa paljon lisää. KRP:n tavoitteena on tutkinnanjohtajan kertoman mukaan kerätä vuoden 2010 aikana takavarikkoon WinCapitan jäseniltä omaisuutta yhteensä 68 miljoonaa euroa lisää.

Henkilökohtaisen kirjeeni oikeaa tulkintaa

Palatakseni henkilökohtaiseen kirjeeseeni, kerron nyt mitä olen tuolloin veljelleni ”omissa ajatuksissani paineen alla viestittänyt”. En ollut tarkoittanut kirjettäni julkaistavaksi koko kansalle, saati pienemmällekään porukalle julkisuudessa reviteltäväksi.

Maaliskuun alussa 2008 suljettiin WinCapitan maksuliikenne. KRP:n tutkinnanjohtaja Seppo Rautavan kertoman mukaan tämä tapahtui mahdollisesti Iso-Britannian viranomaisten toimesta. Muutaman päivän kuluttua tästä pääsy WinCapitan sivustolle estettiin. KRP:n tutkinnanjohtaja Seppo Rautavan kertoman mukaan tämä tapahtui Luxemburgissa sijaitsevan serverin ylläpitäjän toimesta. Koin tuolloin pettäneeni kaikki, kun en pystynyt toimittamaan lupaamaani automaattista valuuttakaupankäyntijärjestelmää WinCapitan jäsenistölle käyttöön ja toiminta keskeytyi.

Tulkinta tältäkin osin on "tulkitsijoilla" kohdistunut vain ja ainoastaan kaiken kattavaan pettämiseen niin, ettei huomioida lainkaan sitä tosiasiaa, että olin kirjoittanut luottamukselliseksi tarkoitetun kirjeen veljelleni paineiden ollessa sietämättömät. Koin pettäneeni klubilaiset, ystäväni, sukulaiseni ja mitä suurimmassa määrin itseni. Näin nähdäkseni ihminen yleensä toimii ja tuntee, kun ei enää hallitse ympäristöään ja siitä aiheutuneita paineita.

Kerroin kirjeessäni, että keksin aina uutta. Näin myös tapahtui, kun kehitin WinCapitan järjestelmiä ja toiminnallisuutta. Jäsenet ostivat lisää, suosittelivat kehittyvää järjestelmää uusille asiakkaille ja liiketoiminnan kasvu vain kiihtyi. Toiminnan lopussa jouduin keksimään tapoja saada palkkioiden ja tuottojen maksatukseen enemmän aikaa. Maksatukset, rahansiirrot ja jäsenpalvelun hoidin manuaalisesti. Esimerkiksi palkkioiden ja tuottojen maksatukseen liittyvä tapahtumamäärän käsittely vei minulta jo vuoden 2007 lopussa useita päiviä aikaa.

Helmikuun puolessavälissä tein maksatustoimenpiteitä yhtäjaksoisesti nukkumatta kolme vuorokautta yhtäjaksoisesti, jotta kaikki olisivat saaneet rahansiirtopyyntönsä ohjeistusten lupaamassa aikataulussa omalle pankkitililleen. En pystynyt enää suoriutumaan kasvaneesta tapahtumamäärän kasvusta ja ohjeistin jäsenistöä uusista maksatusaikataulusäännöistä. Aloitin toimet lisäresurssien hankkimiseksi liian myöhään alkuvuodesta 2008. Elin ylikierroksilla ja osin lamaantuneena toimimaan järkevästi jo paljon ennen tätä, syksyn 2007 mediakohusta alkaen.

Onko luvattu 400% tuottoa vai ei?

Jatkoin automaattisen valuuttakauppajärjestelmän kehittämistä Ruotsissa ollessani syksyllä 2008 ja olin todistettavasti itse ilmoittautumassa viranomaisille viimeistään tammikuun lopussa 2009. Huomautan edelleen, että WinCapitalla oli toimiva valuuttakaupan signaalijärjestelmä, jota jäsenet myös käyttivät menestyksekkäästi, toisin kuin mediassa jatkuvasti annetaan ymmärtää. Median jatkuvasti väittämiä 400%:n tai muitakaan tuottolupauksia ei ole minun, eikä WinCapitan toimesta, koskaan annettu. Olen kirjeessäni kertonut, että en käynyt todellista valuuttakauppaa, koska tällaisia väitteitä esitettiin jatkuvasti.

Olen antanut lehdistötiedotteen syksyllä 2007, jossa kerron, että jäsenistön varoilla ei käyty valuuttakauppaa. Olen todistettavasti informoinut, uutisoinut ja tiedottanut jäsenistöä jatkuvasti, että WinCapita ei käy jäsentensä varoilla valuuttakauppaa. WinCapitalla oli todellinen tuote, FxTraderSignals –järjestelmä, jota myös käytettiin. WinCapita myi tuotteitaan asiakkailleen ja jäsenilleen, maksoi palkkiojärjestelmän mukaisesti tuotteen käyttöoikeuksien omistajille ja suosittelijoille palkkioita ja tuottoja.

WinCapita sai tuote- ja palvelumyynnistä ja muista toimintaan liittyvistä maksuista ja suorituksista normaalin liiketoiminnan mukaisesti tuloja ja tuottoja.

Onko rikoksia myönnetty tapahtuneeksi?

En ole myöntänyt mitään rikosta tapahtuneeksi, niin kuin jatkuvasti medioissa ja KRP:n toimesta on annettu ymmärtää. KRP on tiedottanut alkuvuodesta 2008, että olen myöntänyt, että valuuttakauppaa ei ole käyty. Tällainen tiedottamisen tapa johtaa tarkoituksellisesti lukijaansa harhaan. Olen informoinut jatkuvasti, niin kuin jo edellä kerroin, että jäsenten varoilla ei käyty valuuttakauppaa.

KRP:n tiedottamisen tapaa voi verrata tapaukseen, jossa mies haetaan kuulusteluun epäiltynä vaimonsa pahoinpitelystä. Mies kertoo, ettei pahoinpidellyt vaimoaan. Todistettavasti mies ei pahoinpidellyt vaimoaan, vaan pahoinpitelijänä oli naapurin mies. KRP tiedottaa asiasta seuraavasti: ”Mies on myöntänyt lopettaneensa vaimonsa pahoinpitelemisen”.

Huijattu ja kadoksissa oleva 100 miljoonaa euroa!

Kerroin kirjeessäni, että WinCapita oli kupla, joka paisui ja paisui. Kupla paisui eri tahoilla. Jäsenmäärä, työn määrä, median huomio, spekulaatiot jne. Lisenssiosuuksien pörssiarvo oli paisunut liiankin nopeasti ja voimakkaasti. Pörssien ylikuumenemisista ja tällaisen kuplan puhkeamisista on historiasta useita esimerkkejä. Lisenssiosuuksia sai merkittyä alimmillaan 50 centin kappalehintaan. Korkeimmillaan kurssi oli 50-kertainen. Median negatiivisen huomion myötävaikutuksella kurssi oli keskeytyshetkellä vuoden 2008 alkupuoliskolla 8 euron paikkeilla eli 1/3 korkeimmasta arvostaan. Kupla oli paisunut ja syksyn mediakohun siivittämänä jo lähes puhjennut.

Väitetty ”huijattu” ja ”kadoksissa” oleva 100 miljoonaa euroa on pääosin tämän paisuneen ”pörssikuplan” synnyttämää. Asiaa ei ole nähtävästi vieläkään KRP:n esitutkinnan tai muidenkaan asiassa mielipiteensä ilmaisseiden tahojen osalta ymmärretty oikein, vaikka tutkintaa on suoritettu jo lähes kaksi vuotta. Ainoa oikean tulkinnan on suorittanut tutkinnanjohtaja Seppo Rautavan useiden jääväämisyritysten kohteeksi joutunut ja useiden jäsenin avustajana toiminut varatuomari Ilkka Pitkänen (OTL, ekonomi) omassa esityksessään, jonka hän työsti valmiiksi vajaassa kahdessa kuukaudessa.

WinCapitan sisäisestä pörssistä ostettiin FxTrader Signals –järjestelmän käyttöoikeuksien lisenssiosuuksia. Ostajina ja myyjinä olivat jäsenet. Tämä pörssiin kohdistunut rahavirta ei jäänyt WinCapitalle, vaan oli puhtaasti jäsenten välistä kauppaa. WinCapitalle kohdistui tästä pörssikaupasta 4%:n meklariprovisio.

Suosittelumarkkinointijärjestelmä

Kukaan ei ole tullut ajatelleeksi syksyn 2007 tapahtumia niin, että miten mikään yritys voi pitää liiketoimintaansa pystyssä useita kuukausia lopettamalla "tuote- tai palvelumyyntinsä". WinCapita keskeytti jäsenhankinnan ja tätä kautta tuotemyynnin uusille potentiaalisille asiakkaille, jotka olisivat halunneet liittyä myös jäseniksi.

WinCapita harjoitti aivan normaalia liiketoimintaa ja tuotteena oli FxTrader Signals -valuuttakaupan signaalijärjestelmä. Markkinointijärjestelmäksi oli valittu suosittelumarkkinointiin perustuva järjestelmä, koska tuotetta en voinut kuvitella myytäväksi "kaupan hyllystä". Kyseessä oli asiantuntijajärjestelmä, jonka käyttöönotto vaati perehtymistä ja uusien vaikeaksikin koettujen asioiden omaksumista. Koulutus ja perehdyttäminen oli suosittelijan vastuulla ja hän sai tästä velvollisuuden täyttämisestään myös palkkiojärjestelmän mukaisesti palkkioita.

Tuotteen käyttöönottoa suositeltiin tehtäväksi vasta, kun käyttäjä oli suorittanut demo-tileillä valuuttakauppaa niin, että kaupankäynti oli voitollista ainakin joitakin kuukausia yhtäjaksoisesti. Joillekin jäsenistä pelkkä lisenssiosuuspörssissä tapahtunut kaupankäynti ja palkkiojärjestelmän kerryttämät palkkiot ja tuotot olivat toistaiseksi ainoat aktiviteetit, joita klubista hakivat.

Rahankeräystä vai ei?

Suosittelua tapahtui ja WinCapita myi uusille asiakkaille tuotettaan. Kaikki asiakkaat halusivat liittyä myös jäseniksi, joka ei poista sitä tosiasiaa, että myyntiä tapahtui niin uusille asiakkaille, kuin myös vanhoille jo olemassa oleville asiakasjäsenille. Tällainen on aivan normaalia missä tahansa liiketoiminnassa. Asiakkaan status muuttui asiakkaasta jäseneksi, mikäli uusi asiakas ilmoitti tästä halunsa, mutta asiakkaan ei ollut pakko jäseneksi hakeutua ja liittyä. WinCapitan sivustolla oli asiakkaalle ja jäsenelle omat sivustonäkymänsä, riippuen statuksesta. Tulkinta jäsenyydestä ja uusilta jäseniltä uusmyyntinä sisään tulleesta rahasta liiketoimintaan rahakeräyksen pohjaksi on kestämätön. Asiakas ja jäsen saivat rahoilleen vastinetta tuotteen käyttöoikeuksien muodossa.

Mikäli esimerkiksi Ferrari myisi autojaan uusille asiakkailleen ja vanhat asiakkaat ostaisivat uusia malleja vanhojen tilalle, asiassa ei olisi mitään huomautettavaa. Mutta mikäli Ferrarin asiakkaat haluaisivat kaikki liittyä FerrariKlubiin saadakseen suositteluoikeuden ja palkkioita suosittelustaan, toiminta tulkittaisiin rahankeräykseksi tai pyramidi- ja ponzi-huijaukseksi. WinCapitaan ja sen jäsenistöön kohdistuen tällainen tulkinta on hyvin asenteellista ja osoitus viranomaistahon, median ja suuren yleisön reaalimaailmassa olevien vastaavien toiminnallisuuksien ja järjestelmien olemassaolon laillisuuden ymmärtämisen täydellisestä puutteesta.

Hutkintaa, tutkintaa ja väärää tulkintaa!

Kaikkea WinCapitaaan tai lausumiini liittyvää tulkitaan kuin piru raamattua. Aina löydetään tulkintoja, jotka jollain tapaa näyttävät tyydyttävän tekijänsä negatiivisia asenteita liittyen case WinCapitaan. Harvoin tulkintaa suoritetaan muusta näkökulmasta kuin tulkitsijan tarpeista ja tulkinta on suoritettu useimmiten hyvin kapealla näkökannalla ja asenteellisesti. Myös jäsenistö on tulkinnut WinCapitan ohjeistuksia ja sääntöjä pitkälti omista tarpeistaan ja kertonut tulkintaansa edelleen suositellessaan WinCapitan tuotteita ja järjestelmää. Myös täysin valheellista ja vääristelevää informaatiota on jaettu jäsenistön keskuuteen ja tästä löytyy todisteita myös KRP:n esitutkintamateriaalista.

Esitutkintamateriaali on tässä vaiheessa salaista, enkä voi niistä mitään konkreettisempaa toistaiseksi kertoa. Olen saanut ensimmäisen 600 sivua esitutkintamateriaalia tutkittavakseni ja minulle on kerrottu, että viime kesänä materiaalia oli kasassa jo 30.000 sivua. Lopullisesta määrästä minulla ei ole tietoa. Tulen käymään koko aineiston läpi ja tekemään kaikesta esitetystä ja lausutusta analyysin eteenpäin tutkittavaksi, esitettäväksi ja osaltaan puolustukseni pohjaksi, siltä osin kuin se on mahdollista.

Onko väärän mielikuvan omaksuminen ja esittäminen perustana jäsenistöön kohdistuville petossyytteille ja heidän leimaamiselleen rikollisiksi?

Väärän ja virheellisen tulkinnan tekeminen on sinänsä inhimillistä ja tällaista tapahtuu jatkuvasti eri tahoilla ihmisten keskuudessa, ihmisten luomissa järjestelmissä, mutta suoranaisten valheiden esittäminen voidaan jo tulkita rikolliseksi toiminnaksi. Väärä ymmärrys ja tällaisen ymmärryksen esittäminen ei tee kenestäkään rikollista. Jäsenistöön kohdistetut petosepäilyt esitutkinnan ja syyttäjän toimesta ovat tältä osin vailla pohjaa.

Hannu Kailajärvi

25 kommenttia:

 1. EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen vahvistaa, että Hannu Kailajärven kanssa on sovittu, että hänen tiedotteensa julkaistaan alkuperäisinä liiton jäsenverkkolehdessä www.sanomat24.fi. - "Kailajärvelle on syytä antaa luotettava mahdollisuus vastata julkisuudessa esitettyihin erilaisiin virheellisiin ja totuudenvastaisiin väitteisiin", toteaa Juntunen.

  Saapa nähdä saako Suomessa ilmaista itseään, onhan Suomessa sananvapauslaki vai onko sittenkään?

  Hannu heti ääneen ja krp vastuuseen !

  VastaaPoista
 2. Mikä olisi voinut olla Iso-Britannian viranomaisten motiivi sulkea WC:n maksuliikenne???
  Ja mikä on ollut motiivina luxenburgilaisella serverillä estää pääsy Wincapitan sivuille???
  Jos Rautava tietää em toimijoiden toimista, kai hän tietää jotain myös syistä, mikä johti kyseisiin toimenpiteisiin. Juuri nämä asiat pitää jäsenistölle kertoa. Eikö haluta kertoa?
  kysyy "yksi nimetön"

  VastaaPoista
 3. Olisko tieto vielä salaista,esitutkinta nääs...

  VastaaPoista
 4. Hyvä, että viranomaisrikollisuus otetaan vihdosta viimein esille! Varmasti Hannu saa siitä joka suunnalta dokumentoitua faktatietoa ja todella mahtavaa, että Hannu otti jäsenistön kärsimykset näin julkisesti esille!

  Milloin viranomaisrikollisuuden kohteiksi joutuneet jäsenet rohkaistuvat itse tekemään kanteluita ja tiedoksiantoja oikeusturvaloukkauksista ja ihmisoikeusloukkauksista uudelle eduskunnan oikeusasiamiehelle, Petri Jääskeläiselle, oikeuskanslerille, Jakob Södermanille, oikeusministeri Tuija Braxille, sisäministeri Anne Holmlundille, eduskunnan puhemiehelle, muille ministereille, kansanedustajille, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ja Suomen Presidentille?

  Kuka olisi uskonut, että tavallisia hyvän ja rikkeettömän taustan omaavia suomalaisia kohdellaan näin törkeästi Suomen KRP:n ja "kumileimasimien" toimesta?

  Tästä törkeästä kohtelusta tulee varmasti huikeista huikein lasku Suomen valtiolle jossain vaiheessa.

  Be prepared!

  VastaaPoista
 5. Sivujen sulkemisen kuvio kyllä kiinnostaa. Jäsenistön ja yleisön annettiin pitkään luulla, että Hannu sulki sivut ja häipyi. Eli on törkeää Hannun mustamaalaamista. Rikosilmoituksia houkuteltiin ja saatiin tekemään sillä, että jäsenet uskoivat KRP:N ja median juttuihin. Voihan olla, että on vieläkin jäseniä, joita oikeampi tieto ei ole tavoittanut median yksipuolisen tiedottamisen takia. Yksi "nimetön"

  VastaaPoista
 6. Mihinkäs nyt on hävinneet ne väitteet taustayhtiöistä jotka takoo mittarit punaisena valuuttakauppaa???

  VastaaPoista
 7. Moneybookersin rahaliikenteen keskeyttämisen takana täytyy olla Suomen viranomaiset, virka-apua on varmaankin pyydetty Englannin viranomaisilta.

  Perustelen väitteeni sillä, että kysyttäessä MB:sta WinCapitan tilanteesta, sieltä tuli kehoitus ottaa yhteyttä Suomen Krp:iin Oulun osastoon. Mikäli Iso-Britannian viranomaiset olisivat aloittaneet tutkinnan WC:sta, kyselyt olisi ohjsttu Englannin viranomaisille.

  Epäilyt kohdistuvat vahvasti Laihon edustamaan puljuun. Asiat tulevat julki yksi kerrallaan ja piilottelu loppuu.

  VastaaPoista
 8. Onko kaikki puusilmiä virkamieskunnassa ?
  Kansa tietää, tuntee, kärsii, ja maksaa
  virkamieskunnan töppäilyt.
  Jos tää on tätä miltä näyttää, pitää
  jonkun pian viheltää peli poikki.
  Täähän nyt vasta on hyvä-veli systeemiä
  kun kukaan ei puutu, eikä esitä eriävää
  mielipidettä.
  Eduskunnan saa lakkauttaa tarpeettomana.

  VastaaPoista
 9. Kyllä tämä on melkoinen soppa kaikkinensa.

  Ihmettelen kyllä kun nyt puhutaan vain omaisuudesta, ei rahasta ollenkaan (mitä siis pitäisi olla jossain kasakaupalla), ja omaisuudella selvästi viitataan signaalijärjestelmään.

  Lisäksi ei missään puhuta halaistua sanaa käydystä valuuttakaupasta, minkä perustella tuotot tulivat, olkoonkin sitten niin että sitä ei käyty jäsenistön varoilla, kuten oli ilmoitettu, mutta jonkun sitä olisi kuitenkin ollut pakko tehdä capitan hyväksi koska sen mukaan määriteltiin tuotot, (forex pool seuranta)?

  VastaaPoista
 10. Mistä ne jäsenille tulleet 'tuotot' nyt sitten oikeasti ovat tulleet? Ovatko ne tulleet voitollisesta valuuttakaupasta vai eivät? Sehän tiedettiin että valuuttakauppaan tarkoitetut eivät enää olleet asiakkaan/jäsenen rahoja siinä vaiheessa kun ne oli sijoitettu, mutta tekikö niillä rahoilla kukaan valuuttakauppaa vai ei? ja jos Kysymys on liian monimutkainen vielä vastattavaksi niin kysytään sitten niinpäin että siirreltiinkö capitassa vain jäsenten rahoja toiselta toiselle vai tuliko noille rahoille jossain vaiheessa reaalituottoa? Itseä alkaa ainakin syömään kun P***** syölletään joka suunnasta ja nyt alkaa jo tuntumaan siltä että sitä ei tee enää pelkästään KRP.

  VastaaPoista
 11. Hannun kirjeestä kopioitua:
  Itsemurhia. Eivätkö viranomaiset ja päättäjät tiedosta omaa vastuutaan?
  Saamieni todistettavien selvitysten mukaan itsemurhien taustalla on hyvin vahvana vaikuttimena ollut viranomaisten taholta tapahtuneet ylimitoitetut ja ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavat toimenpiteet, mediassa ja keskustelufoorumeilla käyty jäseniä rikollisiksi leimaava ajojahti ja KRP:n niin sanottuihin sponsoreihin eli suosittelijoihin kohdistunut provosoiva tiedottaminen.

  Mikäli yllämaiitut asiat pitävät paikkaansa on se kumma, jos yksikään viranomainen ei asiaan tartu ja ala tutkia!
  Jos tutkinanjohtaja on sanonut, mikäli Hannulle annetaan tietokone käyttöön, niin se on sama kuin murhamiehelle annettaisiin ase!
  Nyt sitten tulee tällaisia todella traagisia asioita julisuuteen.
  Mikä on ollut viraomaisten tiedotuspolitiikan todellinen tarkoitus? Tiedoitusvälineethän ovat aikamoisia "aseita"! Ketkä on syytä etsintäkuuluttaa ja asettaa vastuuseen tapahtumista?
  En kyllä usko, että yhdelläkään tiedottavalla viraomaisella on ollut aavistusta siitä, kuinka traagisia lopputuloksia tapahtuneella tiedottamisella tulee tapahtumaan.
  Mikäli joku ajaa vanigossa autolla jalankukijan kuoliaakisi, kuskia syytetään ja jopa tuomitaan kuolemantuottamuksesta.
  Eikös tässä ole kyseessä samantyyppinen asia?
  Suurin erohan on siinä, että viranomaiset eivät ole vahingossa tiedottaneet mitään, vaan täysin tarkoituksella ja tietoisena siitä mitä tekevät.

  Kovempaa ja lopullisempaa rikosta tai vanikoa ei ole, kuin toisen hengen riistäminen.
  Tietoisesta ja tarkoituksella tehdystä etuanaasiastakin saa tuomion.
  ON SE KUMMA MIKÄLI ASIAA EI ALETA TUTKIMAAN.

  VastaaPoista
 12. Odotan mielenkiinnolla Columbon näkemyksiä ja ajatuksia tästä tiedotteesta, enkä varmasti ole ainoa!

  VastaaPoista
 13. Myöskin kiinnostaa tuo case sivujen sulkeminen? En ehkä ole ainut ja eiköhän tähänkin saada ajanmyötä vastauksia...

  VastaaPoista
 14. http://www.winwincapita.blogspot.com/

  VastaaPoista
 15. Näyttötaakka on rikosjutuissa on AINA syyttäjällä.

  Odotetaan rauhassa mitä tai miten syyttäjä tulee syyttämään vai tuleeko ollenkaan.

  VastaaPoista
 16. Kiitos hyvästä blogista! Olisi mielenkiintoista kuulla kommenttisi viimeisiin uutisiin, eli kirjoitit ansiokkaan artikkelin mm. vivun käytöstä valuuttakaupasta. Nyt kuitenkin Hannu mielestäni aika selvästi sanoi ettei valuuttakauppaa ole käyty klubin toimesta, vaan kyse on lisenssien arvon noususta sisäisessä pörssissä. Missä nyt mennään, mihin voin luottaa?

  VastaaPoista
 17. Hetkinen, itsemurhia a la Koiviston konklaavi? Näistä ei ole todellakaan puhuttu, kirjoitettu ja miksi, niinkuin ei kylläkään paljon konklaavinkaan itsemurhauhreista?
  Kiinteistöt alihintaisia, että saadaan ko. henkilön koko omaisuus takavarikkoon?

  Ei voi olla mahdollista, sillä maamme on "tunnetusti" HYVIN JÄRJESTÄYTYNYT, TASA-ARVOINEN DEMOKRAATTINEN LÄNSIMAA. Tämä on fakta tietoa pikkuvirkamies että -poliitikosta sen ylempään asteeseen mantrattuna. Muutenhan meillä toimii rakenteissa diktatuuri ja päällimmäisenä ulkokuvana on se silkkoinen ite luotu kuva "länsimaasta". Ei voi olla totta sillä silloinhan olemme tasoa balkan! Joku väärinkäsitys tässä täytyy olla, muutenkin, näin lamassa, alkaa karmasemaan selkäpiitä......

  Ei maailma korruptoitumattomimmassa maassa näin voi tapahtua, eihän?

  VastaaPoista
 18. Tämä wincapita-keissi on siitä hyvä, että sen myötä on tullut tietoon paljon uskomattomia asioita "oikeusvaltio" Suomesta, kun tietoon on tullut sivustoja, joita lukea. Ikävä vaan, että tiedot elävät maanalaista elämäänsä netissä, eikä ns valtaväestö tiedä niistä mitään, kun media salaa negatiiviset asiat. Järkyttävimmästä päästä on, että työkyvytön invalidi voidaan lavastaa oikeudessa vakuutusrikolliseksi ja panna vankilaan. Kukapa sellaista uskoisi, ellei ole vierestä seurannut.

  VastaaPoista
 19. Olen samaa mieltä, että Wincapita on saanut paljon hyvää aikaiseksi, muutakin kuin opiskelun alkamisen valuuttakauppaan ja paljastanut myös sen kuinka koskaan ei sokeasti kannata luottaa asiantuntija-auktoriteetteihin jotka tuntuvat sekaavan paljon myös asioihin mistä heillä ei todellakaan ole tietoa, vaikka pitäisikin olla.

  Monille myös kuten itsellenikin on paljastunut myös tuo viranomaisrikollisuuden laajuus Suomessa ja median "yksi totuus" p-korealaisessa hengessä vasta tämän wincapitan yhteydessä.

  Toisaalta on aivan pelottavan tuntuista huomata kuinka n.10 000 ihmisenkin perusihmisoikeudetkin
  voidaan laajalla rintamalla vaimentaa totaalisesti, mutta meidän onnemme on, että löysimme EOK:n ja paljon luetun Columbon blogin ja niin olemme saaneet asiaamme pala palalta julkisuuteen ja monet ihmiset ovatkin muuttaneet käsityksiään jäsenistä ja Hannusta

  VastaaPoista
 20. Yksi asia josta ei (ainakaan minun mielestä )
  olla puhuttu : Missä on kaikki rahat ?
  Missä on kaikkien jäsenien sijoittamat rahat ?
  Ovatko ne jollain tavalla "sijoitettuina "
  jotta tuottoa kasvaisi enemmän vai......
  Olisi mukava tietää......

  VastaaPoista
 21. Kaikille tasapuolinen kohtelu, lain ja oikeuden
  mukaisesti. Tuomaripäätöksiä, ei muiden alempien
  toimioiden arvioita. Onko krp muistanut olla
  tasapuolinen muutenkin kuin itsensä tutkimisessa?
  Veronmaksajien rahoilla kalliit tutkinnat.
  Vähän tyyliin, vanhainkodin turvallisuuteen miljoona remontti ja muutama hoitaja pois.Liiketunnistin ratkaisu.Työvoimatoimiston
  hieronta hommaan panostusta ,koska ,siis mitä.
  Kaivataan homman hoitajia, eikä mitään, siis
  ei mitään uhkailuja.Nyt ollaan , niinkuin
  Tarja sanoi globaalissa maailmassa.
  Tulos tai ulkoistus.

  VastaaPoista
 22. Heittäkää tuo mahdollisesti olemassa olevasta rahasta höpöttäminen, ainakin toistaiseksi.
  Niin kauan kun esitutkinta on kesken ja syyteharkinnat ilmassa, rahoja ei voi eikä kannata tuoda esille, eikä varsinkaan maksaa ulos senttiäkään. Syystä että, KRP takavarikoi varmasti joka ainoan sentin joka tulee esille Wincapitan nimissä. Niin kuin on todennettu KRP kyllä kesksii jonkun syyn Winkkarilaiseten rahojen ja varojen takavarikoimiselle mitkä kestävät pitkään.
  On erittäin ymmärrettävää, että jokainen sijoittaja haluaa tähän raha asiaan vastauksen mutta nyt maltti on valttia ja odottaminen vaatii kanttia.

  VastaaPoista
 23. Suomen oikeus systeemi imee,,, ja imee myös ihan kovaa.. Muistakaa pojat ja tytöt: käy koulua, menee töihin, kasvaa vanhaks ja kuolee. Ja vielä mielummin jätä kaikki (erittäin pienet) ansiot valtiolle että meillä suomessa on varaa heittää ne myös roskikseen tyhmien byrokraattien ansioista. Älä missään nimessä yritä olee fiksu ja tehdä liiketoimintaa. Silloin Laiho ja sen idioottista poppo porukkaa varmasti vie kaiken!! Suomi on menossa alaspäin kovaa vauhti.. kunnon vanhan ajan venski toimintaa.. Ehkä tarvittais uus sota että taas valtio kannustais yrittäjäisyys.

  VastaaPoista
 24. Kailajärven tunnustus?:

  "Kukaan ei ole tullut ajatelleeksi syksyn 2007 tapahtumia niin, että miten mikään yritys voi pitää liiketoimintaansa pystyssä useita kuukausia lopettamalla "tuote- tai palvelumyyntinsä"."

  Miksikään muuksi tuota itse en tässä tilanteessa voi enää nähdä.

  Kysymys Kailajärvelle kuuluu siis: Miksi et voinut maksaa lisenssiosuuksista muodostuneita palkkioitamme, jos kerran WinCapitassa käytiin sinne sijoittamillamme rahoilla valuuttakauppaa, kuten se silloin oli selvää?

  VastaaPoista
 25. Suomi o menossa alas, 50 % Bkt:sta on valtion velkaa!!!! Vienti ei vedä. Puhelinjättikin tekee surkeita äly-kännyköitä. Zempatkaa ny kaikki hei. Suomi nousuun! Tuhansia ideoita vaan ei varaa koskaan toteuttaa niitä. Te rikkaat jotka suomea johdatte. pelatkaa samoilla pelisäännöillä kuin Euroopassa muutes jäämme ala-kynteen muille maille kaikessa. Verojakin voisi kerätä vaikka mistä uusista jutuista ja innovaatioita voisi kehittää enempi jos koko kansalle annettaisiin siihen mahdollisuus palkkioita vastaan. Mut mitä tulee tähän mielenkiintoinen seurattava asia. Täysin puolueettomasti tässä rustattiin. Edelleen jos tämä homma todetaan lailliseksi toiminnaksi niin olen valmis sijoittamaan puolet työttömyyskorvauksistani. Zemppiä vaa!

  VastaaPoista