maanantai 10. elokuuta 2009

Valuutta- ja johdannaismarkkinakysely Suomessa keväällä 2007

Oheinen teksti on lainaus Suomen Pankin 25.9.2007 julkaisemasta lehdistötiedotteesta. Teksti antaa hyvän kuvan siitä millaiset päivävoluumit valuuttakaupassa liikkuu pelkästään Suomessa. Valuuttakauppa ei siis todellakaan ole pelkästään sitä kun turistit vaihtelevat valuuttoja lomamatkaa varten. Valuuttakaupassa kyse on jostain aivan muusta.

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) toteuttaa kolmen vuoden välein kyselyn kansallisten valuutta- ja johdannaismarkkinoiden toiminnasta maailmanlaajuisten valuutta- ja johdannaismarkkinoiden koon ja rakenteen selvittämiseksi. Suomen Pankki toteutti Suomessa toimivia rahoituslaitoksia koskevan osuuden kyselystä. Rahoituslaitoksilta kysyttiin niiden huhtikuun 2007 aikana tekemien valuutta- ja johdannaiskauppojen määrät sekä kesäkuun 2007 lopussa voimassa olleet sopimuskannat. Johdannaiskauppojen osalta tiedot koskevat OTC-markkinoita. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan Yhdysvaltain dollareina. Nyt valmistuneet tulokset koskevat kauppamääriä, ja niistä on eliminoitu Suomessa toimivien rahoituslaitosten keskinäisestä kaupankäynnistä aiheutuva kaksinkertainen raportointi. Vuoden 2004 tiedot eivät ole kattavuusongelmien vuoksi täysin vertailukelpoisia nyt valmistuneiden tulosten kanssa. Kansainvälinen järjestelypankki julkaisee maailmanlaajuiset tulokset samanaikaisesti.

Valuutta- ja johdannaiskauppa yli viisinkertaistunut vuodesta 2004

Suomessa toimivien rahoituslaitosten valuutta- ja OTC-johdannaiskaupan nimellisarvoinen päivävaihto oli huhtikuussa 2007 keskimäärin 11,4 mrd. dollaria eli yli viisinkertainen vuoden 2004 vaihtoon verrattuna. Valuuttakaupan (ml. valuuttajohdannaiset) päivävaihto on yli nelinkertaistunut. Syynä on valuuttaswapien vaihdon laajeneminen yli kahdeksankertaiseksi. Spotkauppa on hieman supistunut. Korkojohdannaisten päivävaihto on kasvanut yli kymmenkertaiseksi, mikä johtuu erityisesti koronvaihtosopimusten ja OTC-korko-optioiden vaihdon voimakkaasta lisääntymisestä. Valuuttakaupan osuus kaikista kaupoista oli 73 % ja korkojohdannaisten osuus 27 %.

Valuuttakaupan päivävaihto oli kaikkiaan 8,3 mrd. dollaria, mistä perinteisten valuuttainstrumenttien – spotkauppojen, termiinien ja valuuttaswapien – osuus oli 98 %. Valuuttajohdannaisten (valuutanvaihtosopimukset ja OTC-valuuttaoptiot) osuus oli siten 2 %. Euroalueen osuus valuuttakaupan päivävaihdosta oli 26 %, mikä on noin puolet vastaavasta osuudesta vuonna 2004.

Korkojohdannaisten päivävaihto ylsi 3 mrd. dollariin. Instrumenteittain tarkasteltuna koronvaihtosopimusten osuus päivävaihdosta oli 65 %, korkotermiinien 5 % ja OTC-korko-optioiden 30 %. Euroalueen osuus korkojohdannaisten päivävaihdosta on supistunut 17 prosenttiin eli vajaaseen kolmannekseen vastaavasta osuudesta vuonna 2004.

Euron asema valuuttakaupoissa yhä keskeisempi

Valuuttakauppojen toisena valuuttana oli euro 89 prosentissa kaupoista. Euron osuus on hieman kasvanut vuodesta 2004. Yleisin valuuttapari oli euro / Yhdysvaltain dollari. Tämän valuuttaparin osuus kaupoista oli 31 %, joskin se on edelleen selvästi supistunut. Euro oli selvästi tärkein kaupankäyntivaluutta myös korkojohdannaisten kaupoissa, joissa euron osuus oli 82 %.

Suomessa toimivan rahoituslaitoksen vastapuolena useimmiten ulkomailla toimiva rahoituslaitos

Valuuttakaupoissa Suomessa toimivien rahoituslaitosten vastapuolena oli 73 prosentissa kaupoista ulkomailla toimiva rahoituslaitos. Osuus on kasvanut 16 prosenttiyksikköä vuodesta 2004. Vastaavasti kotimaisten yritysten osuus vastapuolena on supistunut 18 prosenttiyksikköä eli 21 prosenttiin. Korkojohdannaisilla tehdyissä kaupoissa ulkomailla toimivien rahoituslaitosten osuus oli 88 %. Kotimaisista vastapuolista rahoituslaitosten osuus on kasvanut 10 prosenttiin ja yritysten osuus vähentynyt 2 prosenttiin.

http://www.bof.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/2007/tiedote32_2007.htm


kuva: Helsingin Sanomat

2 kommenttia:

  1. Copy paste. Omaperäistä sanoisinko. Kaikki osaavat käyttää Googlea. Kaikki vähänkin tästä aiheesta kiinnostuneet tietävät, ettei valuuttakauppa ole turistien käymää valuutanvaihtoa.Onko blogin pitämistä kopioidan tuollainen teksi kaikkien nähtäville, naurettavaa, on Columbon vähäinenkin sanottava loppunut kuin seinään :)

    VastaaPoista
  2. Näköjään ei ollut C:n sanomiset vielä kokonaan sanottu =)

    VastaaPoista